Η προκαταβολή της σύνταξης ως μια προσπάθεια της κυβέρνησης να δικαιολογήσει τα
Το συνταξιοδοτικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι ένα από τα πιο φλέγοντα στο χώρο του ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, αλλά και σε συνταγματικό και πολιτικό επίπεδο, αφού το δικαίωμα στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα κοινωνικά κεκτημένα του προηγούμενου αιώνα, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συνεχή διαπραγμάτευση. Ως εκ τούτου, δεν μιλάμε απλά για ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα (Άρθρο 21), αλ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ANTENNA Τ.V. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 099877634, με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 003994101000, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Κηφισίας 10-12, Τ.Κ. 15125, όπως νομίμως εκπροσωπείται. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Το Κέντρο Ερευνών...

Με πραγματική έκπληξη και θυμηδία ανέγνωσα την, από Νοεμβρίου 2020, «μελέτη» δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα https://theartofcrime.gr, η οποία υπό τον μανδύα της επιστημονικής αξιολόγησης (;), καταφέρεται εναντίον μου, είτε εμμέσως είτε αμέσως, με χαρακτηρισμούς, αξιολογήσεις και επιστημονικά επιφανειακούς και αναπόδεικτους ισχυρισμούς. Και προβαίνει σε αυτό, σταχυολογώντας αποσπασματικά δημοσιεύματα στο Ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γ...

Grooming: online σεξουαλικοί κυνηγοί και ανήλικα θύματα
Ζούμε σε μια εποχή μεταβατική, όπου ο παλιός κόσμος συγκρούεται με τον καινούριο -όχι βέβαια αναίμακτα, όπως αποδεικνύει η μακροχρόνια οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο - και μέσα από αυτή τη σύγκρουση επιχειρείται η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας, περισσότερο ψηφιακής από ποτέ. Δεν είναι λίγοι, άλλωστε, εκείνοι που μιλούν για μια “τέταρτη βιομηχανική επανάσταση”, μέσω της οποία συντελείται όχι απλά η μετεξέλιξη του χρηματοπιστωτικού -κ...

Μια πρώτη συγκριτική μελέτη των ισχυουσών διατάξεων του Οικογενειακού μας Δικαίου με αυτές του νέου Νομοσχεδίου
Το παρόν άρθρο επεξεργάστηκε το τμήμα Οικογενειακού Δικαίου του Γραφείου μας Υπό τη σκιά του νέου νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση του Οικογενειακού μας δικαίου, φαίνεται να εισάγονται διατάξεις με επιπόλαιες και επικίνδυνες τροποποιήσεις που δημιουργούν πλείστα νέα ζητήματα. Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκ...

Θα αντέξει το Κράτος Δικαίου να λερώσει τα χέρια του με αίμα;;
Εδώ και επικίνδυνα πολλές ημέρες, βρισκόμαστε θεατές στην απεργία πείνας και δίψας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος διεκδικεί τα νόμιμα δικαιώματά του. ...

Αστική ευθύνη του δήμου από πτώση δέντρου
Από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006), συνάγεται ότι αποτελεί υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η λήψη προληπτικών μέτρων αναγκαίων για τη συντήρηση, διασφάλιση και προστασία των κοινόχρηστων χώρων και του οδικού δικτύου. Στην έννοια της συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και οδών περιλαμβάνεται και η συντήρηση, αποκλάδωση ή η κοπή επικίνδυνων δέντρων, που είναι φυτεμένα επί της ζώνης του οδι...

«Προβληματική επιχείρηση» και διαδικασία «εξυγίανσης» στο Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης
Γράφει η Αναστασία Ν. Παπαθανασίου, Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω Η έννοια της «προβληματικής επιχείρησης» και η διαδικασία της εξυγίανσης ως συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, με αφορμή την ΦΕΚ Β΄ 1291/10-4-2020 Πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να υπαχθεί μία επιχείρηση μεσαία ή μικρή στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Επιδότηση τόκων υφισταμένων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα ...

Οι φαρμακευτικές συμβάσεις των εμβολίων COVID-19
Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε πρωτοφανή υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, συνιστώντας αδιαμφισβήτητα μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία λόγω της νοσηρότητας και θνησιμότητας που επιφέρει. Η επικινδυνότητα του ιού φαίνεται ολοένα να εντείνεται παρά τις πολυεπίπεδες παρεμβάσεις και τα εκτεταμένα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί από όλα τα κράτη, εξαιτίας της εύκολης μετάδοσης, της συνεχιζόμενης διασποράς και των π...

Κίνδυνος παραγραφής των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθέριας
Γράφει η Λένα Παπαθανασίου Ο νέος ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4619/2019, αντικατέστησε τον όρο «ασελγής πράξη» με τον όρο «γενετήσια πράξη» και προχώρησε μάλιστα στον ορισμό της τελευταίας, υιοθετώντας μια πρόταση της θεωρίας, που είχε διατυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο νομοθέτης επέλεξε τον όρο «γενετήσια» αντί του όρου «σεξουαλική» πράξη, διότι πρόκειται για έννοια, η οποία ορίζει τόσο την αναπαραγωγική διαδικασία (γένεση) όσο και τις σχετ...