Διαζύγιο και διατροφή - Eπεξήγηση και διευκρινήσεις σε βασικά ζητήματα
Ως διαζύγιο νοείται η λύση του γάμου κατά το χρόνο που ζουν και οι δύο σύζυγοι, με δικαστική απόφαση για συγκεκριμένου λόγους που προβλέπει ο Νόμος. Τη λύση του γάμου μπορούν να επιδιώξουν μόνο οι σύζυγοι, στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου, ή με αγωγή του της εκ των δύο, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Προϋπόθεση του διαζυγίου είναι η ύπαρξη υποστατού γάμου, ακόμη και άκυρου ή ακυρώσιμου, αν δε έχει ακυρωθεί. ...

Μέτρα στήριξης των εργαζομένων και παράταση άδειας ειδικού σκοπού για τον Μάιο
Ι. Αριθμ. οικ.17788/346 Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΦΕΚ Β 1779/10-05-2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» ...

Με αγωνία, θέτουν ξενοδοχεία και εστιατόρια, το θέμα της αστικής ευθύνης σε περίπτωση πιθανού κρούσματος, καθώς η νέα ασθένεια μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα και δεν έχει βρεθεί εμβόλιο. Και μπορεί να θέλουν μεν όλοι να επαναλειτουργήσουν κανείς όμως δεν θέλει να πάρει το ρίσκο αποζημιώσεων σε περίπτωση κρούσματος. Τι γίνεται λοιπόν με την αστική ευθύνη; Η δικηγόρος Μίνα Καούνη μιλάει στο www.mononews.gr για τους κυριότερους προβληματισμούς που ε...

Η νέα ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 90.1.5.2020) για τα εργασιακά
Οι νέες διατάξεις για την εργασία που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 90/1-5-2020, με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα». ...

Γιατί το Κληρονομικό Δίκαιο της Αρχαίας Σπάρτης αποτέλεσε ύμνο για την ισότητα των φύλων παγκοσμίως (Ιστορίες Δικαίου)
«Όταν κάποτε μου γεννήθηκε το ερώτημα, με ποιο τρόπο η Σπάρτη, μια από τις πιο μικρές σε πληθυσμό πόλεις που υπάρχουν, αποδείχτηκε περίτρανα η πιο δυνατή και ονομαστή στην Ελλάδα, αναρωτήθηκα με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Όταν όμως ήρθα σε επαφή με τους τρόπους ζωής και τους θεσμούς των Σπαρτιατών, έπαψα πια να απορώ» Ξενοφώντας, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 1.1 ...

Νέο ασφαλιστικό - ρυθμίσεις για τους εργαζομένους συνταξιούχους
Προκειμένου για περικοπές συντάξεων εργαζομένων οφείλουμε αρχικά να εξηγήσουμε σε ποιες περιπτώσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές. Το βασικό και κύριο κριτήριο είναι αν για την ασκούμενη δραστηριότητα υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση αντίστοιχα. Αν η εργασία, η δραστηριότητα ή η αποκτώμενη ιδιότητα, συνεπάγονται ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ, τότε η σύνταξη περικόπτεται. Συνεπώς η απόκτηση ει...

H υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι έφερε πολλούς ανθρώπους στα όριά τους, αφού η αίσθηση περιορισμού συχνά συνοδευόταν και από αίσθηση αδιεξόδου επιλογών για την επόμενη μέρα και δυστυχώς κάποιοι βρήκαν διέξοδο με  συμπεριφορές επιθετικότητας και βίας στις γυναίκες. Γιατί όμως είναι τόσο συνηθισμένο να ασκείται βία κατά των γυναικών, και από που πηγάζουν οι κακοποιητικές συμπεριφορές; Γιατί οι γυναίκες είναι συχνά τα πρώτα θύματα, της κρίσης ...

H νέα Y.A. για τον τρόπο υποβολής των ΑΠΔ εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας
Α. Ως γνωστόν, στις επιχειρήσεις-εργοδότες, που επλήγησαν σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, παρασχέθηκε η δυνατότητα, προς αποφυγή απολύσεων, να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονταν σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για...

Η παράταση της ισχύος των εκτάκτων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
Στις 24-04-2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1566 η υπ’ αριθμ 16135/499 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας σχετικά με την παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατ...

Βασικά σημεία νέου ασφαλιστικού νόμου (Μέρος δεύτερο)
(Μπορείτε να δείτε το α’ Μέρος του άρθρου εδώ) ...