Ν.4753/2020 οι κυριότερες διατάξεις – μειώσεις ενοικίων, αναστολή αξιογράφων και διαταγών πληρωμής κλπ
Στις 18-11-2020 δημοσιεύθηκε ο ανωτέρω νόμος, στον οποίο περιλαμβάνονται και άλλες κρίσιμες διατάξεις για τη ρύθμιση περισσότερων ζητημάτων εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 , οι οποίες έχουν ως ακολούθως, κατά τα κυριότερα σημεία των σχετικών άρθρων: ...

Τροποποιήσεις στο νόμο των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Ο νέος Νόμος 4745/2020 έρχεται να επιφέρει εκ νέου αλλαγές στον πολύπαθο ν. 3869/2010 ή άλλως «Νόμο Κατσέλη» ή άλλως «Νόμο των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών», με οδυνηρές συνέπειες για όποιον δεν ενημερωθεί άμεσα και δεν ακολουθήσει τις νέες επιταγές του Νόμου. Οι παρούσες αλλαγές αναφέρονται σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους με το Ν. 3869/2010 και οι οποίες ακόμη δεν έχουν εκδικαστεί στο τ...

Γράφουν, η νέα συνεργάτις του γραφείου μας Αθηνά Κακλαμάνη και η Δικηγόρος Αγγελική Ψαράκη. «Συμπολίτες μου, έχουν περάσει ήδη 33 μέρες από το πρώτο μήνυμα μου για την πανδημία. Έθεσα τότε ένα σαφή στόχο, να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορωνοιού στη χώρα υπομένοντας και ατομικές θυσίες και αυτές τις θυσίες τις κάνατε με υψηλό αίσθημα ευθύνης.» Π/Θ, 13.04.2020. Διανύουμε ίσως, την πιο κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας. Ένας λευκός τρομοκρ...

Η παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και νομικό γίγνεσθαι ενόψει μίας ίσως εκ των σημαντικότερων προκλήσεων της σύγχρονης εποχής, δημιουργώντας καταστάσεις πρωτόγνωρες που χρήζουν άμεσης αλλά και ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Αναμφισβήτητα αποτελεί ένα φαινόμενο που ξεπερνά τις προβλέψεις του συντακτικού και του διεθνούς νομοθέτη των τελευταίων χρόνων, καθώς η ραγδαία εξέλιξη της νόσου εναποθέτει κράτη αλλά κα...

Υιοθεσία ενήλικου στα πλαίσια συμφώνου συμβίωσης
Η διάταξη 1462 ΑΚ η οποία αναφέρεται στην αγχιστεία προ της τροποποιήσεώς της, διατυπωνόταν κατά λέξη ως εξής: «Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ Αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό. Η συγγένεια εξ Αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου από τον οποίο δημιουργήθηκε.». Δυνάμει του άρθρου 14 του Ν. 4356/2015 που τροποποίησε την εν λόγω διάταξη του Αστικού Κώ...

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η απόλυτη τεχνολογική φαντασίωση που έγινε πραγματικότητα Γράφει η Ασημίνα Καούνη και ο Ελευθέριος Κιούκης Κριτική αποτίμηση του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον εύηχο «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας», το οποίο  επιτείνει την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στο πλαίσιο του οικονομικού φιλελευθερισμού. Ι. Με το "ΜΕΡΟΣ Ι" καταργείται πλήθος εγγράφων...

Ανακάλυψα τα κείμενά της τρία χρόνια πριν κι έκτοτε είναι η πρώτη πηγή που μ’ενδιαφέρει να διαβάσω όταν συμβαίνει οτιδήποτε αφορά νομοθεσίες σχετικές με έμφυλα ζητήματα στην Ελλάδα. Το γραφείο της έχει, μεταξύ άλλων, πετύχει δεκάδες σημαντικές νίκες υπέρ των γυναικών που έχουν σημαδέψει την ελληνική νομολογία και η ίδια φροντίζει να σχολιάζει διαρκώς την επικαιρότητα με κείμενα προσιτά και σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το νομικό επάγγ...

Γράφει η Ασημίνα Καούνη και ο Ελευθέριος Κιούκης Α. Κατά το παρελθόν, στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της υπερχρέωσης, είχαν θεσπισθεί διάφορα κανονιστικά πλαίσια, και συγκεκριμένα: Α) Ο ν. 4469/2017 (Α’ 62) που θέσπισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στον εν λόγω νόμο έληξε την 30.4.2020. Β) Ο ν. 3869/2010 (Α’ 130) που θέσπισε τη δυνατότητα δικαστικής ρύ...

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας (ή αλλιώς «συμφωνητικό εχεμύθειας») είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης απόλυτης εχεμύθειας για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους έχουν παρασχεθεί ή θα τους παρασχεθούν στο μέλλον, καθώς και για όλες τις πληροφορίες στις οποίες δίνεται πρόσβαση στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας τους. Η σύμβαση εμπιστευτικότητας προστατεύει όλες τις πληροφορίες, ...

Δίκαιο φαρμακείων - ίδρυση και εκμετάλλευση φαρμακείων - ασυμβίβαστα
Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στην φαρμακευτική νομοθεσία αναθεωρήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων με την εν μέρει απελευθέρωση του καθεστώτος αδειοδότησης αυτών και τη συνακόλουθη δυνατότητα φυσικών προσώπων μη φαρμακοποιών να λαμβάνουν άδεια ίδρυσης φαρμακείου. Συνάμα καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου καθώς και με τη...