Γιατί το Κληρονομικό Δίκαιο της Αρχαίας Σπάρτης αποτέλεσε ύμνο για την ισότητα των φύλων παγκοσμίως (Ιστορίες Δικαίου)
«Όταν κάποτε μου γεννήθηκε το ερώτημα, με ποιο τρόπο η Σπάρτη, μια από τις πιο μικρές σε πληθυσμό πόλεις που υπάρχουν, αποδείχτηκε περίτρανα η πιο δυνατή και ονομαστή στην Ελλάδα, αναρωτήθηκα με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Όταν όμως ήρθα σε επαφή με τους τρόπους ζωής και τους θεσμούς των Σπαρτιατών, έπαψα πια να απορώ» Ξενοφώντας, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 1.1 ...

Νέο ασφαλιστικό - ρυθμίσεις για τους εργαζομένους συνταξιούχους
Προκειμένου για περικοπές συντάξεων εργαζομένων οφείλουμε αρχικά να εξηγήσουμε σε ποιες περιπτώσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές. Το βασικό και κύριο κριτήριο είναι αν για την ασκούμενη δραστηριότητα υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση αντίστοιχα. Αν η εργασία, η δραστηριότητα ή η αποκτώμενη ιδιότητα, συνεπάγονται ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ, τότε η σύνταξη περικόπτεται. Συνεπώς η απόκτηση ει...

H υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι έφερε πολλούς ανθρώπους στα όριά τους, αφού η αίσθηση περιορισμού συχνά συνοδευόταν και από αίσθηση αδιεξόδου επιλογών για την επόμενη μέρα και δυστυχώς κάποιοι βρήκαν διέξοδο με  συμπεριφορές επιθετικότητας και βίας στις γυναίκες. Γιατί όμως είναι τόσο συνηθισμένο να ασκείται βία κατά των γυναικών, και από που πηγάζουν οι κακοποιητικές συμπεριφορές; Γιατί οι γυναίκες είναι συχνά τα πρώτα θύματα, της κρίσης ...

H νέα Y.A. για τον τρόπο υποβολής των ΑΠΔ εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας
Α. Ως γνωστόν, στις επιχειρήσεις-εργοδότες, που επλήγησαν σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, παρασχέθηκε η δυνατότητα, προς αποφυγή απολύσεων, να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονταν σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για...

Η παράταση της ισχύος των εκτάκτων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
Στις 24-04-2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1566 η υπ’ αριθμ 16135/499 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας σχετικά με την παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατ...

Βασικά σημεία νέου ασφαλιστικού νόμου (Μέρος δεύτερο)
(Μπορείτε να δείτε το α’ Μέρος του άρθρου εδώ) ...

Οι προβλέψεις της ΠΝΠ ΦΕΚ Α84.13.04.2020 για τον τουρισμό
Α. Ήδη από τις 20-03-2020, με σχετικό δελτίο τύπου, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών οι πληττόμενοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, οι οποίοι ενδεικτικώς περιλαμβάνουν και τις απασχολούμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις ( ενδεικτικά, ΚΑΔ 5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, ΚΑΔ 5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, ΚΑΔ 7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, ΚΑΔ 7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένω...

«Αγνώστου πατρός»;… Όχι πια!
Όλη η διαδικασία πρόσληψης επωνύμου πατέρα και πατρωνύμου για τέκνα μη αναγνωρισμένα ή αγνώστου πατρός. Η έλλειψη πατρωνύμου ή και επωνύμου πατέρα σε παιδιά μη αναγνωρισμένα ή αγνώστου πατρός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αν αναλογιστούμε πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε ένα παιδί η έλλειψη ενός τέτοιου στοιχείου. ...

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από κορωνοϊό
Σύμφωνα με την ΥΑ του Υπουργού Υγείας με αριθμό 2649/2020 – ΦΕΚ Β 1390/14-04-2020 σχετικά με τη «Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43)», αποφασίστηκαν...

Iδιωτικά εκπαιδευτήρια & μέτρα στήριξης τους εν μέσω κορωνοϊού – υποχρέωση ή μη καταβολής διδάκτρων
Όπως είναι γνωστό η πανδημία που προκλήθηκε εξαιτίας της διάδοσης του νέου Κορωνοϊού (covid-19), επηρέασε σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να είναι από τα πρώτα που αναγκάστηκαν να κλείσουν με κρατική εντολή. ...