Όπως έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό ,την άγρια χαρά για την απόφαση στη δίκη της χρυσής αυγής και τη συγκίνηση από την κινητοποίηση του κόσμου ήλθαν να τις σκιάσουν οι party poopers ή οι λεγόμενοι λευκοί ιππότες της «αμερόληπτης δικαιοσύνης» και οι νομικοθετικιστές του τεκμηρίου αθωότητος. Και όλα αυτά στη χώρα που η δικαιοσύνη βρίσκεται στην 83η θέση σε σύνολο 141 χωρών στον δείκτη ανεξαρτησίας, η ελευθερία του Τύπου κατατάσσεται τρίτη απ...

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προγραμμάτων Η/Υ
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη σύγχρονη κοινωνία, δεδομένης τις ευρείας χρήσης τους, καθιστά αναπόφευκτη την ανάκυψη νομικών ζητημάτων. Ένα εξ αυτών, λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η λειτουργία και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνοδεύεται από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα, είναι η παρεχόμενη προστασία, ιδιαίτερα σε περίπτωση που αυτά καταστούν αντικείμενο αντιγραφής. Άλλωστε, για την κατάρτιση των εν λόγω προγραμμάτων α...

Ο θεσμός της ακουσίας νοσηλείας στην ελληνική έννομη τάξη
Η εξερεύνηση της ψυχής και των ψυχικών διαταραχών απασχολεί επιστήμονες και λόγιους ήδη από το πολύ μακρινό παρελθόν. Ο Αριστοτέλης, μάλιστα ήταν από τους πρώτους, που στο ομώνυμο έργο του «Περί Ψυχής», αφοσιώθηκε στην μελέτη της έννοιας «ψυχή». Αξιόλογες προσπάθειες, επίσης, σημειώθηκαν από νωρίς με σκοπό την ανάλυση των ψυχικών νόσων, των αιτιών τους και την εύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους. Παράλληλα, η επιτακτική ανάγκη, για προφύλαξη και θερ...

Ζητήματα δημοσιότητας ομόρρυθμων εταιρειών
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δημοσιότητα όλων των εμπορικών εταιρειών με νομική προσωπικότητα (προσωπικών και κεφαλαιουχικών) συντελείται με την καταχώρηση αυτών στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ). Από τη χρονική αυτή στιγμή οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός αυτό και θεωρούνται υποστατές. Ειδικά για την Ομόρρυθμη Εταιρεία, η οποία αποτελεί ένα βασικό εταιρικό τύπο προσωπικής εταιρείας, που πολύ συχνά ...

Η Ηλεκτρονική απάτη με ιστοσελίδες δήθεν «Brokers» και χρηματικών επενδύσεων
Μια σύγχρονη μάστιγα διαδικτυακού εγκλήματος που πλήττει ανυπολόγιστα την ελληνική κοινωνία και οικονομία Η Ηλεκτρονική απάτη με ιστοσελίδες δήθεν «Brokers» και επενδύσεων, που, δίχως να έχουν ουδεμία άδεια λειτουργίας από κανέναν θεσμικό φορέα, ζητούν από τους χρήστες 250€ για να εγγραφούν, εν συνεχεία απομυζούν σταδιακά τεράστια ποσά από τα θύματα και εν τέλει εξαφανίζονται – Μια σύγχρονη μάστιγα διαδικτυακού εγκλήματος που πλήττει ανυπολόγιστ...

Η προσβολή της πατρότητας
Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας έχοντας ως βάση πως η κυοφορία διαρκεί συνήθως εννιά (9) μήνες και η γυναίκα γεννά το τέκνο του ανθρώπου με τον οποίο συνδέεται με τα δεσμά του γάμου, έχει συμπεριλάβει τη ρύθμιση κατά την οποία κάθε παιδί που γεννιέται κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες (300) ημέρες από τη λύση ή ακύρωση του γάμου, λογίζεται πως έχει ως πατέρα το σύζυγο της μητέρας του (αρθ.1465 ΑΚ). Στην πραγματικότητα βέ...

Με αφορμή το γνωστό reality big brother, έγινε αναφορά από μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία ο πρόεδρος διαβίβασε στο αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη στη συμμετέχουσα δικηγόρο ,λόγω απρεπούς συμπεριφοράς και προσβολής του δικηγορικού λειτουργήματος. Σε αυτή, επισημαίνεται ,ότι η συμμετοχή της δικηγόρου στο συγκεκριμένου reality είναι αντίθετη με τον κώδικα δεοντολογίας,...

H έγκριση συνολικής διαχείρισης υπό το πρίσμα του παλαιού και νέου νομοθετικού πλαισίου περί ανωνύμων εταιριών  (αρθρ. 108 ν. 4548/2018, αρθρ. 35 Κ.Ν. 2190/1920) και το ζήτημα περί απαλλαγής ευθύνης μελών του διοικητικού συμβούλιου
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (Ν.4548/2018), ο οποίος αναθεωρεί και αντικαθιστά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (κ.ν.2190/1920), αναβαθμίζοντας την ποιότητα και τη νομοτεχνική αρτιότητα του εταιρικού δικαίου. Η συνολική αυτή αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών είχε ως κύριο σκοπό οι επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις του προηγούμενου νόμου να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και ν...

Τα χρονικά όρια απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας – πότε εξομοιώνεται η απουσία του μισθωτού με οικειοθελή αποχώρηση του
Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.3 Ν. 2112/1920 και του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 16/18.07.1920 προκύπτει ότι οι μισθωτοί γενικά δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους, χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθούν ότι έχουν καταγγείλει σιωπηρώς τη σύμβαση εργασίας (δηλαδή ότι αποχώρησαν οικειοθελώς), όταν η απουσία τους οφείλεται σε ασθένεια μικρής διάρκειας (βραχεία). Επομένως οι εργοδότες υποχρεούνται να τους δεχθούν στην εργ...

Τραπεζικοί υπάλληλοι - οικειοθελής αποχώρηση και σύνταξη
Η βαθιά κρίση της πανδημίας, όχι μόνο δεν προβλέπεται να ανακόψει τον εξελισσόμενο από το 2010 δραστικό περιορισμό των θέσεων εργασίας στις ελληνικές τράπεζες, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση του ρυθμού αποχώρησης τραπεζοϋπαλλήλων. Σύμφωνα με αξιόπιστες τραπεζικές πηγές, κεντρικός στόχος είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας να προσεγγίσει μέχρι τα τέλη του 2021 το όριο των 30.000. Με δεδομένο ότ...