Ν.4690.2020 - Εργατικές διατάξεις και διεύρυνση της άδειας ειδικού σκοπού
Με το Νόμο 4690 (ΦΕΚ A' 104/30.05.2020) με τίτλο «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις», ο οπ...

Ρέκβιεμ για τη χαμένη τιμή της ελληνικής διανόησης
Σε μία περίοδο που στιγματίζεται από την έμφυλη και την αστυνομική βία, την κλιματική αλλαγή, τις πανδημίες, τις οικονομικές κρίσεις, τα χρέη, σε μία περίοδο που δεν έχουν αφήσει μια πιθαμή γης να ξαποστάσει κάποιος, να πάρει έστω μια ανάσα, η πνευματική ελίτ της χώρας μας είτε λάμπει δια της αφωνίας της, απομονωμένη αυτάρεσκα σε έναν πνευματικό αναχωρητισμό είτε, όταν αποφασίζει να μιλήσει, ασχημονεί επάνω μας δια στόματος και δια πένας. ...

H αναδρομική εφαρμογή του ευμενέστερου νόμου κατά το νέο ποινικό κώδικα
Εκ της αποφάσεως επί της ανωτέρω αναφερομένης πολύκροτης ποινικής υποθέσεως, δημιουργήθηκε στη θεωρία ζήτημα, ήσσονος σημασίας είναι η αλήθεια σε σχέση με το τραγικό αντικείμενο της εν λόγω δίκης, σχετικά με την ορθή ή μη, αναδρομική εφαρμογή του ευμενέστερου νόμου από το δικάσαν Δικαστήριο. Στην ουσία υποστηρίχτηκε η άποψη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου να εφαρμόσει την επιεικέστερη διάταξη τόσο όσον αφορά την υπαγωγή της πράξης του αρθ.336ΠΚ, όσ...

Αναδρομική επιβολή ΦΠΑ - πως και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ακυρωθεί - (Με παραδείγματα και επεξήγηση)
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν παγκοσμίως τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται οικονομικά, είτε αυτοί λειτουργούν ατομικά, είτε ως νομικό πρόσωπο-εταιρεία, είναι η ανασφάλεια που συχνά επικρατεί ως προς το φόρο με τον οποίο θα επιβαρυνθούν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και εν τέλει θα κληθούν να πληρώσουν. Ειδικότερη μάλιστα έκφανση αυτού του φαινομένου και δημιουργούσα αρκετά συχνά πλείστα όσα ανακύπτοντα προβλήματα και ερω...

Η ΕΛΕΝΗ πέρασε, πλέον, στην σφαίρα του συμβολισμού. Θα υπάρχει πάντα στην ιστορία, ως εμβληματική μορφή, γιατί η δίκη των θυτών μέσω της δικαστικής διερεύνηση, συμπύκνωσε διεργασίες, στερεότυπα, λυσσαλέες αντιδράσεις, υποκριτικές αντιδράσεις, κροκοδείλια δάκρυα για τον μη τηρηθέντα τύπο που, όλως τυχαίως, αυτός ο τύπος πάντοτε αποτελούσε ασπίδα υπέρ των ισχυρών. Πήρε, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μαζί της που άρχισε να υποψιάζεται την ...

Η ιατρική ευθύνη
Η ιατρική ευθύνη πολλές φορές είναι συνώνυμη με την ιατρική αμέλεια ή το ιατρικό σφάλμα. Τόσο η ιατρική αμέλεια, όσο και το ιατρικό σφάλμα, είναι προβλήματα διαχρονικά και συχνά αναπόφευκτα κατά την άσκηση της ιατρικής πράξης σε όλο τον κόσμο από τα πανάρχαια χρόνια. Φυσικά το ζητούμενο είναι τα λάθη να είναι μικρά, να είναι αναστρέψιμα, να μην είναι συχνά και φυσικά να μην είναι σοβαρά ή ενίοτε μοιραία, ζητούμενο όχι πάντοτε δεδομένο στην ιατρικ...

Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου – εξασφάλιση της αξίωσης πριν και αφού έχει αυτή γεννηθεί
Κατά το άρθρο 1400 παρ. 1 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 1329/1983, "Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέστηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθε...

Επεκτάθηκαν οι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Ν.612/1977, δηλαδή η δυνατότητα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 15 ετών ή 4.050 ημερών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, i) στους πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, ii) στους μεταμοσχευόμενους από συμπαγή όργανα (καρδιά – πνεύμονες – ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, iii) σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ...

Οι πραγματικοί λόγοι που ενόχλησε η αγόρευση της εισαγγελέως
ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ! Αν ξύσουμε λίγο την επιφάνεια, θα αντιληφθούμε τους πραγματικούς λόγους που ενόχλησε τόσο η τοποθέτηση της εισαγγελέως και δεν είναι άλλοι από αυτούς που ακούμε, καθημερινώς, οι γυναίκες μόλις ξεστομίσουμε τις λέξεις γυναικοκτονία, διεκδίκηση, ισότητα, φεμινισμό. ...