Διάσταση των συζύγων και κληρονομικό δικαίωμα
Τι συμβαίνει όταν αποβιώσει ο ένας σύζυγος στο διάστημα της διάστασης με τον άλλο σύζυγο, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί διαζύγιο; Έχει κληρονομικό δικαίωμα ο σύζυγος που επιζεί; ...

Αγορές μέσω διαδικτύου
Οι «διαδικτυακές αγορές» συνιστούν ένα πολύ μεγάλο μέρος των εμπορικών συναλλαγών καθώς όλο και μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την αγορά ακόμα και των πιο αναγκαίων προϊόντων, καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσής τους περί των δικαιωμάτων τους για αυτού του είδους τις συναλλαγές. ...

Ποιος φυλάει τους φύλακες
Η αστυνομική εξουσία, ως κατεξοχήν έκφραση δημόσιας εξουσίας, ασκείται δια της αστυνομικής αρχής και αποτελεί έκφανση της δημόσιας εξουσίας που απορρέει από την ίδια την εξουσία του Κράτους. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δημόσια εξουσία, είναι ύψιστης σημασίας, επειδή διακρίνει ένα κράτος ελευθεριότητας, το οποίο έχει θεμελιωθεί με γνώμονα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον ίδιο τον άνθρωπο,...

Εκρηκτικές ύλες και νέος Ποινικός Κώδικας
Νέες ρυθμίσεις για δεκάδες ζητήματα αναφορικά με τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μπαίνουν σε ισχύ, ύστερα από την υπερψήφιση των τροπολογιών του υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή. ...

σχέδίο νόμου για τη διαμεσολάβηση
Ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Νόμος για τη διαμεσολάβηση, οι δε επ' αυτού κυριότερες διατάξεις ως προς τη διαδικασία και το πεδίο εφαρμογής της, συνοψίζονται στα εξής: ...

Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σε μια εποχή όπου τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.) εξαπλώνονται ραγδαία καθώς έχουν εισχωρήσει δυναμικά στη ζωή μας, εξελίσσεται παράλληλα η συζήτηση σχετικά με την προστασία της προσωπικότητας κατά τη χρήση τους. Είναι σημαντική επομένως, η νομική διερεύνηση του φαινομένου αλλά και η εξέταση των τρόπων προστασίας της προσωπικότητας, ιδίως στα πλαίσια διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Γράφει ο νέος συνεργάτης του γραφείου μας, Γαβριήλ Λαζάρου. ...

Πρακτικά ζητήματα για την λύση ομόρρυθμης εταιρείας και τον αποκλεισμό εταίρου
Πώς λύνεται η ομόρρυθμη εταιρεία; Σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν. 4072/2012 η λύση της ομόρρυθμης εταιρείας λαμβάνει χώρα: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εταιρείας, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας. Έτσι, κατά πρώτον, γεγονότα που αφορούν στο π...

Η προστασία του κράτους για όσους δεν δικαιούνται σύνταξη
Το νομοθετικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016 θεσμοθετήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σε εφαρμογή του άρθρου αυτού, από 12/5/2016 και μετά χορηγούταν από τον ΟΓΑ και πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, το λεγόμενο «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων», ποσού 360€. ...

Η δικαστική συμπαράσταση και οι προϋποθέσεις της
Ποια η έννοια της δικαστικής συμπαράστασης και ποιος μπορεί να υποβληθεί σε αυτή: Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο, μέσω δικαστικής αποφάσεως, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, εφόσον αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, καθώς και λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εφόσον εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο του, το...

Πως μπορείτε να αποζημιωθείτε χρηματικά από τις «εισπρακτικές εταιρείες» που παρανομούν και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους
Μία από τις πιο δυσάρεστες συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη Χώρα τα τελευταία χρόνια ήταν και η πραγματική ασυδοσία που παρατηρήθηκε ως προς τη δράση και τη λειτουργία των λεγόμενων «εισπρακτικών εταιρειών» και ιδίως ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονταν και δρούσαν απέναντι σε ανήμπορους συμπολίτες μας, οι οποίοι μέσα σε λίγο καιρό είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στο οικονομικό κλίμα αδιεξόδου που δημιουργήθηκε στα χρό...