Δικηγορικό Γραφείο

Το δικηγορικό μας γραφείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου με πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση, εξικνούμενοι μέχρι τις δικαστικές αίθουσες όπου με παρρησία και μαχητικότητα διασφαλίζουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας σύμφωνα με το Νόμο και την ΕΣΔΑ.

  • ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το γραφείο μας εδώ και πολλά έτη εξειδικεύεται στα πολυποίκιλα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των πολλαπλών φορολογικών νόμων, ιδίως όσον αφορά στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος: Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα, με το οποίο επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 25 του Ν.1882/1990 (αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο), εξορθολογίζοντας το ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα της «διπλής» ποινικής αξιολόγησης . Εξειδικευμένοι συνεργάτες, είναι σε θέση να κατευθύνουν την υπερασπιστική γραμμή με βάση τα νεότερα δεδομένα.

  • ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

Αποτελεί έκφανση του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης που θεσπίστηκε με το νέο Ποινικό Κώδικα, με σκοπό την αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης και την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων αποκατάστασης της βλάβης του περιουσιακού εννόμου αγαθού που λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη της ποινικής δίωξης. Οι έμπειροι συνεργάτες του γραφείου μας είναι σε θέση, να γνωρίζουν όλα όσα ορίζονται στους νέους Κώδικες, ώστε να επιτύχουν το βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.

  • Ν. 1608/1950

Με το νέο Ποινικό Κώδικα, καταργήθηκε, ο αναχρονιστικός Νόμος περί καταχραστών Δημοσίου, εξορθολογίζοντας με τον τρόπο αυτό, μια στρεβλή δικαστηριακή πρακτική πολλών ετών, που χαρακτηριζόταν από την καταχρηστική εφαρμογή του εν λόγω νόμου, σε υποθέσεις χαμηλότερης και πλημμεληματικής απαξίας, με την συνεπαγόμενη επιβολή πολυετών ποινών καθείρξεως. Με συνεχείς παραστάσεις στις δικαστικές αίθουσες και με ουσιαστική μελέτη της νομολογίας, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και να επιτύχουμε την αξιολόγηση της κάθε υπόθεσης, στα δέοντα αυτής πλαίσια.

  • ΦΥΛΑΚΙΣΗ - ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

Οι άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, είναι σε θέση να σας προσφέρουν τις εγκυρότερες συμβουλές σχετικά με τα όσα προβλέπονται στο νέο ποινικό Κώδικα για την αναστολή ποινών φυλάκισης καθώς και την δυνατότητα μετατροπής αυτών.