Δικηγορικό Γραφείο
Ποινικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου με πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση, εξικνούμενοι μέχρι τις δικαστικές αίθουσες όπου με παρρησία και μαχητικότητα διασφαλίζουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας σύμφωνα με το Νόμο και την ΕΣΔΑ.

  • ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το γραφείο μας εδώ και πολλά έτη εξειδικεύεται στα πολυποίκιλα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των πολλαπλών φορολογικών νόμων, ιδίως όσον αφορά στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος: Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα, με το οποίο επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 25 του Ν.1882/1990 (αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο), εξορθολογίζοντας το ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα της «διπλής» ποινικής αξιολόγησης . Εξειδικευμένοι συνεργάτες, είναι σε θέση να κατευθύνουν την υπερασπιστική γραμμή με βάση τα νεότερα δεδομένα.

  • ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

Αποτελεί έκφανση του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης που θεσπίστηκε με το νέο Ποινικό Κώδικα, με σκοπό την αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης και την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων αποκατάστασης της βλάβης του περιουσιακού εννόμου αγαθού που λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη της ποινικής δίωξης. Οι έμπειροι συνεργάτες του γραφείου μας είναι σε θέση, να γνωρίζουν όλα όσα ορίζονται στους νέους Κώδικες, ώστε να επιτύχουν το βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.

  • Ν. 1608/1950

Με το νέο Ποινικό Κώδικα, καταργήθηκε, ο αναχρονιστικός Νόμος περί καταχραστών Δημοσίου, εξορθολογίζοντας με τον τρόπο αυτό, μια στρεβλή δικαστηριακή πρακτική πολλών ετών, που χαρακτηριζόταν από την καταχρηστική εφαρμογή του εν λόγω νόμου, σε υποθέσεις χαμηλότερης και πλημμεληματικής απαξίας, με την συνεπαγόμενη επιβολή πολυετών ποινών καθείρξεως. Με συνεχείς παραστάσεις στις δικαστικές αίθουσες και με ουσιαστική μελέτη της νομολογίας, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και να επιτύχουμε την αξιολόγηση της κάθε υπόθεσης, στα δέοντα αυτής πλαίσια.

  • ΦΥΛΑΚΙΣΗ - ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

Οι άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, είναι σε θέση να σας προσφέρουν τις εγκυρότερες συμβουλές σχετικά με τα όσα προβλέπονται στο νέο ποινικό Κώδικα για την αναστολή ποινών φυλάκισης καθώς και την δυνατότητα μετατροπής αυτών.

  • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ

Οι άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, είναι σε θέση να σας προσφέρουν τις εγκυρότερες συμβουλές σχετικά με τα όσα προβλέπονται στο νέο ποινικό Κώδικα για την αναστολή ποινών φυλάκισης καθώς και την δυνατότητα μετατροπής αυτών. Ο θεσμός της μετατροπής της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής κατά βάση εμφανίζεται με δύο μορφές: την μετατροπή σε χρηματική ποινή και την μετατροπή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Μάλιστα σε περίπτωση περισσότερων διωκτικών αποφάσεων, είναι δυνατή η συγχώνευση συνολικής ποινής και μετατροπή αυτής προκειμένου στη συνέχεια είτε να δοσοποιηθεί είτε να μετατραπεί σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

  • ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο όρος της εγκληματικής οργάνωσης, τυποποιήθηκε για πρώτη φορά στη Διεθνή Σύμβαση του Παλέρμο για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και εν συνεχεία νομοθετήθηκε και στη Χώρα μας στο άρθ.187 του Ποινικού μας Κώδικα,

Εγκληματική Οργάνωση είναι η ένωση τριών ή περισσοτέρων προσώπων, σε δομημένη ομάδα με διάρκεια δράσης, που έχει ως σκοπό την τέλεση περισσοτέρων του ενός κακουργημάτων.

Τελείται είτε μέσω συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης είτε μέσω της ένταξης κάποιου ως μέλους σε ήδη συγκροτηθείσα εγκληματική οργάνωση και έχει ειδικά χαρακτηρολογικά γνωρίσματα που την διακρίνουν τόσο από την συμμορία όσο και από τις μορφές συμμετοχής.

Το γραφείο μας, έχοντας πολυετή εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων εγκληματικής οργάνωσης, προσφέρει την πλέον άρτια νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Με την διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε όλο και περισσότερους τομείς της καθημερινότητάς μας και τη διαρκή επέκταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ευρύτερο κοινό, παρατηρείται μια πρωτοφανής αύξηση της εγκληματικότητας μέσω τεχνολογικών μέσων, όπως για παράδειγμα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης, δυσφήμησης, εξύβρισης, απάτης κλπ. μέσω των κοινωνικών δικτύων ή του διαδικτύου.

Λόγω της ανωτέρω επέκτασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζεται ανησυχητική αύξηση περιστατικών εκδικητικής πορνογραφίας. Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω μορφές αδικημάτων, οι οποίες είναι αξιόποινες και τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης ή ανά περίπτωση, ακόμα και με ποινές κάθειρξης.

Εκδικητική Πορνογραφία: Πρόκειται για περιπτώσεις διακίνησης, κοινοποίησης ή ανάρτησης, ευαίσθητου οπτικού υλικού, χωρίς τη συναίνεση του ατόμου που αποτυπώνεται σε αυτό. Ο δράστης είναι συνήθως πρώην σύντροφος του θύματος, που με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να εκθέσει δημόσια και να βλάψει το θύμα, για να το εκδικηθεί.

Bullying / Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόκειται για παράνομη αντικοινωνική συμπεριφορά, η οποία εντοπίζεται κυρίως μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας (μαθητές γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές) και εμφανίζεται υπό τις μορφές του σωματικού εκφοβισμού με άσκηση σωματικής βίας, του λεκτικού και του κοινωνικού εκφοβισμού. Έχει ως σκοπό την κοινωνική υποτίμηση, τη διαπόμπευση ή την εξουθένωση του θύματος και έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ψυχικού ή και σωματικού πόνου.

Συναντάται επίσης και σε περιπτώσεις ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αν και με μικρότερη συχνότητα.

Cyber Bullying / Ηλεκτρονικός Σχολικός Εκφοβισμός: Αποτελεί την τέλεση του ανωτέρω αναφερομένου bullying, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών και τεχνολογικών μέσων, όπως τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, των κινητών τηλεφώνων, του διαδικτύου κ.α.

Mobbing: Πρόκειται για την ψυχολογική και ηθική παρενόχληση του εργαζομένου είτε από τον εργοδότη του, είτε από συναδέλφους, είτε ακόμα και από τρίτους. Η εν λόγω συμπεριφορά δεν είναι αφ’ εαυτής παράνομη, αλλά δύναται να είναι παράνομη η πράξη μέσω της οποίας υλοποιείται (σεξουαλική παρενόχληση, απειλή, εξύβριση, δυσφήμηση κλπ.)

Stalking: Πρόκειται για την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθηση του θύματος από τον δράστη, με αποτέλεσμα την πρόκληση τρόμου ή ανησυχίας στο θύμα. Επίσης, τελείται μέσω της επιδίωξης διαρκούς επαφής με την χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του.

Ηλεκτρονική Απάτη: Πρόκειται για παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, με σκοπό τον πορισμό χρηματικού οφέλους, μέσω της οικονομικής ζημίας του θύματος.

Συναντάται ιδιαίτερα αυξημένη στις μέρες μας, υπό τις μορφές του phishing (απόκτηση των οικονομικών στοιχείων του θύματος), διαδικτυακής απάτης με απατηλές χρηματιστηριακές επενδύσεις, απατηλές πωλήσεις-ενοικιάσεις κινητών ή ακινήτων κ.α.

Το γραφείο μας, συμπορευόμενο με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, είναι σε θέση να σας παράσχει τη νομική καθοδήγηση που απαιτούν οι νέες συνθήκες, έχοντας γνώση του νομοθετικού πλαισίου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News