Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για το έγκλημα της ακάλυπτης επιταγής κατ΄αρ. 79 του Ν. 5960/1933, λόγω υπερβάσεως εξουσίας κατ΄αρ. 510 παρ. 1 Η περ. δ, υποβολή εγκλήσεως από α...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση Αθώα η κατηγορούμενη διότι δεν αποδείχθηκε ότι τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώοι οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της απάτης επί δικαστηρίω κατ΄ αρ. 386 ΠΚ «Ακόμη και αν κανείς καθ’ υπέρβαση του αποδεικτικού υλικού κρίνει ότι κάποια από τα αποδεικτικ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της απάτης κατ’ αρ. 386 ΠΚ Το δικαστήριο κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, δεδομένου ότι η αποδιδ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρος κατ’ αρ 224 ΠΚ Το δικαστήριο κηρύσσει αθώες τις εκκαλούσες του ότι με πρόθεση προκάλεσαν σε άλ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Δεκτή η αίτηση για  μείωση του ποσού εγγυοδοσίας που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ο οποίος διώχθηκε για τέλεση  διακεκριμένης λαθρεμπορίας τσιγάρων με την οποία επιδι...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρ...
02-Απρ-2018
Αστικό
Παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (αρ. 220 παρ.1 ΠΚ). Χρόνος τέλεσης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 220 παρ.1 του ΠΚ "όποιος επιτυγχάνει με εξαπ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Ως προς το εύρος του ελέγχου του Δικαστηρίου του κύρους της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής  και τη νομιμοποίηση του εξ αναγωγής δικαιούχου της απαίτησης εκ της επιταγής. Δ...
02-Απρ-2018
Πιστωτικοί Τίτλοι
Αοριστία δικογράφου αγωγής με την οποία αιτείται από τον εκμισθωτή η αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας φθορών στο μίσθιο – Εκδίκαση με διαφορετική διαδικασία από αυτήν ...
02-Απρ-2018
Αστικό