Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ενάγουσας – πεθεράς και της εναγομένης – νύφης [ η οποία πλέον τελεί σε διάσταση με τον σύζυγό της ], κ...
13-Απρ-2018
Αστικό
  Πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, αλλά και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, που αποτελείται από δύο διαμερίσματα στην Αθήνα, ένα οικόπεδο 200 τ.μ με κ...
13-Απρ-2018
Τραπεζικό
Επιτύχαμε την αθώωση κατηγορουμένης για μη απόδοση ΦΠΑ ποσού 5.000.000 ευρώ! Και πολύ δικαίως αυτή η απόφαση έρχεται να προστεθεί σε δύο, μόνο, ανάλογες αποφάσεις ανωτέρων δικ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής κατ’ αρ. 79 Ν. 5960/33, αξίας 225.000 € ελλείψει δόλου. Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος αφορόν στο αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο κατ΄ αρ. 25 του Ν. 1882/1990, κατ’ αρ. 321 ΚΠΔ και 171 παρ. 1 δ΄. Σύμφωνα με τη διάταξη...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για το έγκλημα της ακάλυπτης επιταγής κατ΄αρ. 79 του Ν. 5960/1933, λόγω υπερβάσεως εξουσίας κατ΄αρ. 510 παρ. 1 Η περ. δ, υποβολή εγκλήσεως από α...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση Αθώα η κατηγορούμενη διότι δεν αποδείχθηκε ότι τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώοι οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της απάτης επί δικαστηρίω κατ΄ αρ. 386 ΠΚ «Ακόμη και αν κανείς καθ’ υπέρβαση του αποδεικτικού υλικού κρίνει ότι κάποια από τα αποδεικτικ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της απάτης κατ’ αρ. 386 ΠΚ Το δικαστήριο κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, δεδομένου ότι η αποδιδ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρος κατ’ αρ 224 ΠΚ Το δικαστήριο κηρύσσει αθώες τις εκκαλούσες του ότι με πρόθεση προκάλεσαν σε άλ...
02-Απρ-2018
Ποινικό