Συμμόρφωση διοικητικού δικαστηρίου με βάση τη νομολογία του ΕΔΔΑ και τα κριτήρια Engel. Αρχή ne bis in idem. Ακύρωση πράξης επιβολής πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας εκ μέρους του...
26-Οκτ-2018
Διοικητικό
Περίληψη : Υπαγωγή στο νόμο διοικητικής υπαλλήλου. Μείωση εισοδημάτων της λόγω περικοπών αλλά και θέση αυτής σε διαθεσιμότητα για ένα χρονικό διάστημα. Αποδείχθηκε ότι η τριμε...
31-Ιουλ-2018
Αστικό
Δια της υπ’ αριθ. 17/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής εις βάρος εντολέων μας για ποσό 10.000 ευρώ, πλ...
26-Ιουλ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
Περίληψη: Ο κατηγορούμενος μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης υπέστη εγκεφαλικό, και έχει έτσι καταστεί ανίκανος προς δικαιοπραξία. Πραγματογνωμοσύνη που βεβαιώνει τα παρ...
03-Ιουλ-2018
Ποινικό
Περίληψη: Αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις, που δεν προσκομίσθηκαν – Ως αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν νοούνται και εκείνες, των οπ...
25-Ιουν-2018
Αστικό
Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Η περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών μπορεί να προκληθεί από την αύξηση κόσ...
22-Ιουν-2018
Αστικό
Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Ο αιτών, οδηγός ταξί, κυριότητάς του σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, στερε...
22-Ιουν-2018
Αστικό
Περίληψη: Πραγματογνωμοσύνη που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Η αναφορά του χρόνου τελέσεω...
20-Ιουν-2018
Ποινικό
Περίληψη: Άρθρο 80 ΚΠΔ: Δικαστική εκπροσώπηση (2ου) κατηγορούμενου – προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., ο οποίος μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης νόσησε και ήδη τελεί...
19-Ιουν-2018
Ποινικό
Περίληψη:  Παροχή τριετούς (δυνάμει της παρ 4 του άρθρου 82 ΠΚ) και όχι διετούς (δυνάμει της παρ. 8 του ΠΚ) προθεσμίας προς  καταβολή του ποσού της χρηματικής ποινής που ...
18-Ιουν-2018
Ποινικό