Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Η περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών μπορεί να προκληθεί από την αύξηση κόσ...
22-Ιουν-2018
Αστικό
Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Ο αιτών, οδηγός ταξί, κυριότητάς του σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, στερε...
22-Ιουν-2018
Αστικό
Περίληψη: Πραγματογνωμοσύνη που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Η αναφορά του χρόνου τελέσεω...
20-Ιουν-2018
Ποινικό
Περίληψη: Άρθρο 80 ΚΠΔ: Δικαστική εκπροσώπηση (2ου) κατηγορούμενου – προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., ο οποίος μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης νόσησε και ήδη τελεί...
19-Ιουν-2018
Ποινικό
Περίληψη:  Παροχή τριετούς (δυνάμει της παρ 4 του άρθρου 82 ΠΚ) και όχι διετούς (δυνάμει της παρ. 8 του ΠΚ) προθεσμίας προς  καταβολή του ποσού της χρηματικής ποινής που ...
18-Ιουν-2018
Ποινικό
Περίληψη : Ο ενάγων και εν διαστάσει σύζυγος της 1ης εναγομένης, ισχυρίζεται ότι οι δύο πρώτες εναγόμενες και - κατ' εντολή και προτροπή τους - ο τρίτος εναγόμενος, χρησιμοποιώντας...
11-Ιουν-2018
Αστικό
Με την υπ’ αριθ. 7369/2017 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, νομίμου εκπροσώπου...
05-Ιουν-2018
Διοικητικό
Δια της υπ’ αριθ. 6512/2017 αποφάσεως του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, μέλους ομόρρυθμ...
23-Μαϊ-2018
Διοικητικό
Περίληψη: Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ 3 ΚΠολΔ μπορεί να ζητηθεί η αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, εφόσον έχει ασκηθεί καταρχήν νομότυπα και εμπρόθεσμα η άσκηση...
07-Μαϊ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
Με την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής εις βάρος εντολέως μας για ποσό 10.000 ευρώ, πλέον ...
04-Μαϊ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα