Δικηγορικό Γραφείο

Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση

Αθώα η κατηγορούμενη διότι δεν αποδείχθηκε ότι τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, καθώς κατά το επίδικο διάστημα αυτή είχε οριστεί αναγκαστική διαχειρίστρια ενός εκ των δύο πρατηρίων, ενώ η παράβαση έλαβε χώρα σε έτερο πρατήριο.