Δικηγορικό Γραφείο

Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της απάτης κατ’ αρ. 386 ΠΚ

Το δικαστήριο κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, δεδομένου ότι η αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη αφορά σε αθέτηση συμβατικής του υποχρέωσης, από την εμπορική του συνεργασία με τους μηνυτές. Η αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης δεν συνιστά γεγονός αναφερόμενο στο παρόν και στο παρελθόν κατά την έννοια του νόμου, μη πληρουμένης της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της απάτης κατ’ αρ. 386 ΠΚ.