Δικηγορικό Γραφείο

Περίληψη: Άρθρο 80 ΚΠΔ: Δικαστική εκπροσώπηση (2ου) κατηγορούμενου – προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., ο οποίος μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης νόσησε και ήδη τελεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης λόγω πνευματικής ασθένειας – υποβολή αιτήματος από το δικαστικό συμπαραστάτη – τυπικά δεκτή η έφεση και αναλογική εφαρμογή άρθρου 80 ΚΠΔ και επί διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών. Αναβολή προόδου δίκης κατ’ άρθρο 80 ΚΠΔ και ταυτόχρονος προσδιορισμός μεταγενέστερης ρητής δικασίμου. – Κατ’ ουσίαν αθώωση (1ου κατηγορουμένου) αντιπροέδρου Δ.Σ. εταιρείας, ο οποίος είχε καταστατική εξουσία αναπλήρωσης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε. μόνο εφόσον ο τελευταίος τελούσε σε προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του. Μόνη η ιδιότητα του αναπληρωτή νομίμου εκπροσώπου δεν αρκεί για τη θεμελίωση της ποινικής του ευθύνης.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης

 

*******

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Απόφασης: ΒΤ 2363/2018

 

ΤΟ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δέχεται την δια πληρεξουσίου παράσταση του εκκαλούντος – κατηγορουμένου (ΚΙΟΥΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)

Δικάζοντας δια πληρεξουσίου του  1ου κατηγορουμένου με τα παρακάτω στοιχεία: …………………

Ερήμην τον 2° εκκαλούντα - κατηγορούμενο με τα παρακάτω στοιχεία: …………………

Δέχεται τυπικά τις εφέσεις κατά της με αριθμό 2389/2014 της 08.03.2014 απόφασης ταυ Α` Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς

Για τον κατηγορούμενο υπ' αρ. 2

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ, κατ' αρ. 80 Π.Κ., την εκδίκαση της υπόθεσης, για 8.02.2019, χωρίς κλήσεις.

Για τον κατηγορούμενο υπ’ αριθ.: 1

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν Αθώο για τις πράξεις: ΑΝ 86/1967 ΙΚΑ , που έλαβαν χώρα στον ΠΕΙΡΑΙΑ, στις 09.04.2013, κατά τη χρονική περίοδο από 01.04.2012 έως 31.01.2013.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

01/06/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παραστάθηκαν