Δικηγορικό Γραφείο

Περίληψη:  Παροχή τριετούς (δυνάμει της παρ 4 του άρθρου 82 ΠΚ) και όχι διετούς (δυνάμει της παρ. 8 του ΠΚ) προθεσμίας προς  καταβολή του ποσού της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε με την  χρονικώς αμέσως προηγουμένως προηγηθείσα συγχωνευτική απόφαση, η οποία θεωρήθηκε ως « νέα» καταδικαστική απόφαση. – Κρίση του Δικαστηρίου ότι ο κατηγορούμενος δεν αιτήθηκε τη  δοσοποίηση των συγχωνευθεισών ποινών φυλάκισης (ώστε να εφαρμοστεί η παρ. 8) αλλά της κατά συγχώνευση επιβληθείσας «νέας» ποινής και απόφαση περί καταβολής του ποσού σε τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχόμενες από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου της εκδοθείσας απόφασης περί δοσοποίησης μήνα.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης

 

*******

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Απόφασης: ΑΜ 3885/2018

 

ΤΟ

Α' ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΘΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζοντας ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (ΚΙΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) τον αιτούντα …………………..

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ κατ’ άρθρο 82 §§ 8, 3, 4, 5 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3904/2010, η από 06.06.2018 αίτηση του ανωτέρω, προκειμένου το Δικαστήριο σας να αποφασίσει για:

α) παροχή ή μη προθεσμίας (από 2 έως 3 έτη) καταβολής σε δόσεις, του ποσού της χρηματικής ποινής στην οποία είχε ήδη μετατραπεί η στερητική της ελευθερίας ποινή φυλάκισης 7 ετών 8 μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν ΑΜ 3753/01.06.2018 απόφαση του Α' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εφ όσον επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του αιτούντα,.

β) Τον καθορισμό των δόσεων και της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης και

γ) Τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων δηλ. σε περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε δόσης η απόφαση καθίσταται εκτελεστή.

Δέχεται δια πληρεξουσίου δικηγόρου παράσταση αιτούντος.

ΔΕΧΕΤΑΙ αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ προθεσμία καταβολής τριών ετών σε (36) τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέας εκάστης το πρώτο (α') πενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης το πρώτο πενθήμερο μηνός Αυγούστου 2018, σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μίας δόσης, η απόφαση καθίσταται εκτελεστή.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριό ταυ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

06/06/2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παραστάθηκαν