Κατά τη διάταξη του άρθρου 358 ΠΚ "Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής, που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους". ...

Το δικαστήριο, δικάσαν ως εφετείο, έκανε δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί έλλειψης διαχειριστικής εν τοις πράγμασι εξουσίας και κήρυξε αθώα την εντολέα μας, παρά το γεγονός ότι φερόταν τυπικώς ως νόμιμη εκπρόσωπος (πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος) της εργοδότριας ανώνυμης εταιρείας, για το αδίκημα της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών προς εργαζόμενο (άρθρο 28 Ν. 3966/2011) κατ’ εξακολούθηση. ...

  Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος με πρόθεση προκάλεσε στον εγκαλούντα και πολιτικώς ενάγοντα, σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, η οποία και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική του βλάβη. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι του επιτέθηκε βίαια και με τα χέρια και τα πόδια του τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και με κλωτσιές στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα ο εγκαλών να υποστεί κάταγμα ρινός και εκχυμώσεις στην μετωπιαία-βρεγματι...

Περίληψη: Ο κατηγορούμενος μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης υπέστη εγκεφαλικό, και έχει έτσι καταστεί ανίκανος προς δικαιοπραξία. Πραγματογνωμοσύνη που βεβαιώνει τα παραπάνω. – Επίδοση πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης σε εσφαλμένη διεύθυνση. – Εκπρόθεσμη έφεση λόγω ανωτέρας βίας. – Εμφάνιση συνηγόρου που ως άγγελος δήλωσε τα παραπάνω και αιτήθηκε την αναστολή δίκης κατ’ άρ. 80 ΚΠΔ. – Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης, και όχι ως ανυποσ...

Περίληψη: Πραγματογνωμοσύνη που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Η αναφορά του χρόνου τελέσεως είναι αναγκαία, όταν αυτός ασκεί επιρροή στο ζήτημα της παραγραφής. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί, διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη, έστω και έμμεσα, αναγνωσθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης και γίνεται ασαφής μνεία του χρόνου τελέσεως που επιδρ...

Περίληψη: Άρθρο 80 ΚΠΔ: Δικαστική εκπροσώπηση (2ου) κατηγορούμενου – προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., ο οποίος μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης νόσησε και ήδη τελεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης λόγω πνευματικής ασθένειας – υποβολή αιτήματος από το δικαστικό συμπαραστάτη – τυπικά δεκτή η έφεση και αναλογική εφαρμογή άρθρου 80 ΚΠΔ και επί διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών. Αναβολή προόδου δίκης κατ’ άρθρο 80 ΚΠΔ και ταυ...

Περίληψη:  Παροχή τριετούς (δυνάμει της παρ 4 του άρθρου 82 ΠΚ) και όχι διετούς (δυνάμει της παρ. 8 του ΠΚ) προθεσμίας προς  καταβολή του ποσού της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε με την  χρονικώς αμέσως προηγουμένως προηγηθείσα συγχωνευτική απόφαση, η οποία θεωρήθηκε ως « νέα» καταδικαστική απόφαση. – Κρίση του Δικαστηρίου ότι ο κατηγορούμενος δεν αιτήθηκε τη  δοσοποίηση των συγχωνευθεισών ποινών φυλάκισης (ώστε να εφαρμοστε...

Επιτύχαμε την αθώωση κατηγορουμένης για μη απόδοση ΦΠΑ ποσού 5.000.000 ευρώ! Και πολύ δικαίως αυτή η απόφαση έρχεται να προστεθεί σε δύο, μόνο, ανάλογες αποφάσεις ανωτέρων δικαστηρίων για φοροδιαφυγή η οποία, υποτίθεται, ότι διαπιστώνεται με τη διαδικασία της αντισυνταγματικής "γάγγραινας "που ονομάζεται εξωλογιστικός προσδιορισμός. Όπως έχουμε υποστηρίξει σε πολλά fora, όταν ο καταλογισμός του ποσού του οφειλόμενου ΦΠΑ χωρήσει με ...

Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής κατ’ αρ. 79 Ν. 5960/33, αξίας 225.000 € ελλείψει δόλου. Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής κατ’ αρ. 79 Ν. 5960/33, αξίας 225.000 € ελλείψει δόλου. ...

Ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος αφορόν στο αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο κατ΄ αρ. 25 του Ν. 1882/1990, κατ’ αρ. 321 ΚΠΔ και 171 παρ. 1 δ΄. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 321 παρ.1 εδ. δ΄ΚΠΔ στο κλητήριο θέσπισμα πρέπει να αναφέρονται συν τοις άλλοις όλα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος καθώς και τον εξωτερικό όρο του αξιοποίνου όπου αυτό απαιτείται. ( Τρ...