Δικηγορικό Γραφείο

 

Ο εντολέας μας, βιοτέχνης οδηγός φορτηγού, παραπέμφθηκε ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με την κατηγορία ότι, όντας εκ του επαγγέλματός του υπόχρεος να καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά την οδήγηση, δεν άσκησε, ως όφειλε, τον έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός του κατά την εκτέλεση ελιγμών οπισθοπορείας εντός προβλήτας λιμανιού, με αποτέλεσμα να παρασύρει πεζό και να του προκαλέσει σωματικές βλάβες (συντριπτικό κάταγμα στο βραχίονα, πολλαπλές κακώσεις μαλακών μορίων).

Το Δικαστήριο συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ατυχήματος, ειδικότερα, δε, την λόγω παρακείμενων παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων, αδυναμία πραγματοποίησης ελιγμών, πλην οπισθοπορείας, καθώς και την πορεία διέλευσης του παθόντος από σημείο μη ορατό από τον οδηγό και με κατεύθυνση όπισθεν του οχήματος, κρισιολόγησε ότι ο κατηγορούμενος έπραξε όπως όφειλε και μπορούσε να πράξει, επιδεικνύοντας την εκ του νόμου απαιτούμενη αυξημένη επιμέλεια και ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, η επιταγή του άρθρου 12 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. για συνετή και προσεκτική οδήγηση συμβαδίζει με την «αρχή της εμπιστοσύνης», σύμφωνα με την οποία εκείνος ο οποίος συμπεριφέρεται επιμελώς επιτρέπεται να τρέφει εμπιστοσύνη στο ότι και οι άλλοι χρήστες της οδού θα συμπεριφερθούν το ίδιο επιμελώς. Το γεγονός, εξάλλου ότι η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στους οδηγούς, δε σημαίνει e contrario ότι και οι πεζοί δεν έχουν αντίστοιχη υποχρέωση επιμελούς συμπεριφοράς κατά τη χρήση των οδών.

Περαιτέρω, η δήλωση του ιδίου του παθόντος ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου (άρθρο 315 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα), ναι μεν δεν εξαλείφει το αξιόποινο της πράξης, λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του οδηγού, η οποία τον καθιστά υπόχρεο επιμέλειας υπέρτερης αυτής του μέσου συνετού οδηγού, συνεκτιμάται, όμως, από το Δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο (ένδειξη) κατά την έννοια του άρθρο 178 περ. α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ιδρύει δυνητικό λόγο απαλλαγής.

Κατόπιν, αυτών το Μονομελές Πλημμελειοδικείο απάλλαξε τον κατηγορούμενο – εντολέα μας από την αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια, κηρύσσοντάς τον αθώο χωρίς αμφιβολίες.