Δικηγορικό Γραφείο

 

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της ως άνω απόφασης, από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος, νόμιμος εκπρόσωπος Α.Β.Ε.Τ.Ε., γνώριζε ότι η αγορασθείσα ποσότητα 60 λίτρων πετρελαίου κίνησης για φορτηγό όχημα της εταιρίας ήταν νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης. Περαιτέρω, δε, αποδείχθηκε ότι ο ίδιος προμηθευόταν πετρέλαιο κίνησης επί σειρά ετών για τα οχήματα της εταιρίας από συγκεκριμένη πετρελαϊκή εταιρία χωρίς να έχει διαφανεί οποιοδήποτε πρόβλημα, η δε τυχόν πλήρωση του ρεζερβουάρ οχήματος με νοθευμένο πετρέλαιο προκαλεί, όπως είναι γνωστό, βλάβες στη μηχανή του αυτοκινήτου για την αποκατάσταση των οποίων η δαπάνη είναι σημαντική. Κατόπιν αυτών, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς, ακύρωσε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς (ποινή φυλάκισης 1 έτους και 6 μηνών) και απάλλαξε τον εκκαλούντα εντολέα μας από τις κατηγορίες της υποβάθμισης περιβάλλοντος και της λαθρεμπορίας.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                           

Αριθμός Απόφασης 975/2018         

                                                                       

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Σύνθεση της ……….2018

 

Κατηγορούμενος

………………………….…….

(εκπροσωπούμενος δια πληρεξουσίας δικηγόρου)

 

Πράξεις

1. Υποβάθμιση περιβάλλοντος

2. Λαθρεμπορία

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του εκκαλούντος-κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό, εμφανίστηκε η δικηγόρος Αθηνών, Βασιλική – Άλκηστις Αγραφιώτη – Χατζηγιάννη (ΑΜ 35049 ΔΣΑ), η οποία, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, δήλωσε ότι εκπροσωπεί τον απόντα κατηγορούμενο, δυνάμει της από …….2018 εξουσιοδότησης, την οποία κατέθεσε στο Δικαστήριο και αναγνώστηκε νομότυπα. Όπως, δε, προκύπτει από τη σχετική εξουσιοδότηση, αυτή έχει συνταχθεί νόμιμα, φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και τον λόγο αυτό πρέπει, κατά τη σύμφωνη περί τούτου, πρόταση του Εισαγγελέως, να επιτραπεί η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από την ως άνω δικηγόρο (άρθρο 340 παρ. 2 του ΚΠΔ σε συνδυασμό με άρθρα 42 παρ. 2 και 501 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠΔ), η οποία προσκόμισε το σχετικό υπ’ αριθ. ………….. γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Στη συνέχεια, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, ανέπτυξε την έκθεση της έφεσης και πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή, αφού ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και να εξεταστεί αυτή περαιτέρω από ουσιαστική άποψη. Ακολούθως, παρέδωσε στην Πρόεδρο κατάλογο με το όνομα του μάρτυρος που κάλεσε προς υποστήριξη της κατηγορίας και του οποίου αντίγραφο έχει επιδοθεί στον κατηγορούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 326 του ΚΠΔ, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό, που βρίσκεται στη δικογραφία.

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του μάρτυρος κατηγορίας ………., ο οποίος βρέθηκε παρών.

Έπειτα, ρώτησε τη συνήγορο του κατηγορουμένου αν κλήτευσε μάρτυρα υπεράσπισης και εκείνη απάντησε καταφατικά, παρέδωσε στην Πρόεδρο σημείωμα που ανέγραφε το όνομα του μάρτυρος υπεράσπισης, το οποίο εκφωνήθηκε από την Πρόεδρο και βρέθηκε παρών ο ………

Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του Εισαγγελέως, αναγνώστηκε νομότυπα το διατακτικό της εκκαλουμένης απόφασης, που περιέχει την κατηγορία.

Στο σημείο αυτό, η συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, υπέβαλε εγγράφως αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς, τους οποίους ανέπτυξε και προφορικά και ζήτησε να γίνουν δεκτοί, το περιεχόμενο των οποίων, έχει όπως ακολουθεί:

………………..

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, είπε πως επιφυλάσσεται να υποβάλει την πρότασή του επί των προβληθέντων ισχυρισμών, κατά την εξέλιξη της συζήτησης της υπόθεσης και το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί των ισχυρισμών αυτών.

Ακολούθως, η Πρόεδρος διέταξε να αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και κάλεσε τον μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ………., υπάλληλος Σ.Δ.Ο.Ε., Τμήμα Δικαστικό, οδός ……. αρ. …., Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Έπειτα, δε, από σχετική ερώτηση της Προέδρου (αρ. 218 παρ. 1 ΚΠΔ), ο μάρτυρας επέλεξε τον θρησκευτικό τύπο όρκου και αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 παρ. 2 ΚΠΔ, εξετάσθηκε και κατέθεσε τα εξής:

«…………..»

Ακολούθως, μετά από πρόταση της Εισαγγελέως, αναγνώστηκαν νομότυπα τα ακόλουθα έγγραφα, για την ανάγνωση των οποίων δεν προβλήθηκε κάποια αντίρρηση:

 1. Η υπ’ αριθ. ΑΤ 1178/2017 εκκαλουμένη απόφαση του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς και τα πρακτικά αυτής
 2. Η υπ’ αριθ. ………2017 έκθεση εφέσεως του κατηγορουμένου κατά της πρωτόδικης αποφάσεως
 3. Η από ………2012 πορισματική αναφορά του Σ.Δ.Ο.Ε. Υποδ/νσης Ελέγχων και Δίωξης / 13ο Τμήμα Δράσης
 4. Πρωτόκολλο δειγματοληψίας
 5. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος πετρελαίου κίνησης
 6. Έκθεση προσδιορισμού δασμών και φόρων
 7. Εκτύπωση του από …….2012 άρθρου με τίτλο: «Στο 30% η νοθεία στο πετρέλαιο κίνησης» από την ιστοσελίδα: www.iefimerida.gr
 8. Εκτύπωση του από …….2011 άρθρου με τίτλο: «Πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης; Προσοχή!» από την ιστοσελίδα www.caroto.gr
 9. Εκτύπωση του άρθρου με τίτλο «Η “μαφία” του πετρελαίου θέρμανσης» από την ιστοσελίδα www.topontiki.gr
 10. Φωτοαντίγραφα άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ………………………
 11. Απόδειξη είσπραξης (Σειρά ……., Νο ……, ……..2011) της …… OIL με συνημμένη την με αριθμό ……… Επιταγή από την ……. BANK
 12. Φωτοαντίγραφο του από ……….2011 Τιμολογίου από την ……... OIL
 13. Φωτοαντίγραφο του από ……….2011 Τιμολογίου από την …… OIL
 14. Φωτοαντίγραφο του από ……….2011 Τιμολογίου από την …… OIL
 15. Φωτοαντίγραφο του από ……….2011 Τιμολογίου από την ……. OIL
 16. Απόδειξη είσπραξης (Σειρά ….., Νο ….., ……….2011) της ……. OIL με συνημμένες τις με αριθμό ………, ………. Επιταγές από την …… BANK

καθώς επίσης το έγγραφο, το οποίο προσκόμισε στο παρόν Δικαστήριο, η συνήγορος του κατηγορουμένου, για την ανάγνωση του οποίου δεν προβλήθηκε ομοίως κάποια αντίρρηση, ήτοι Απόσπασμα (παρ. 2.2.6: Νοθεία σε Diesel Κίνησης) από μεταπτυχιακή εργασία του Πανεπιστημίου Πατρών / Φεβρουάριος 2012 / Επιμέλεια: ………….

Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων επακολούθησε η εξέταση του μάρτυρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου.

Προσήλθε ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται ……… του ……… και της ………., γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος ……., κάτοχος του υπ’ αριθ. ……….. ΔΑΤ εκδ. από το Τ.Α. ………. Γνωρίζει τον κατηγορούμενο και συγγενεύει με αυτόν. Έπειτα, δε, από σχετική ερώτηση της Προέδρου (αρθ. 218 παρ. 1 ΚΠΔ), ο μάρτυρας επέλεξε τον θρησκευτικό τύπο όρκου και αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 παρ. 2 ΚΠΔ, εξετάσθηκε και κατέθεσε τα εξής:

«……………..»

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μάρτυρες κλήθηκαν με τη σειρά που αναφέρονται και αφού εξετάστηκαν προφορικά, έμειναν στο ακροατήριο και ότι μετά από τη μαρτυρία τους, η Πρόεδρος έδινε τον λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές και στη συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, για να απευθύνουν ερωτήσεις, αν είχαν, προς τους μάρτυρες. Εκείνοι υπέβαλαν ερωτήσεις, αν είχαν, προς τους μάρτυρες. Εκείνοι υπέβαλαν ερωτήσεις και οι μάρτυρες απαντούσαν στις ερωτήσεις αυτές, όπως στην κατάθεσή τους αναφέρεται.

Κατόπιν τούτων, η Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα και τη συνήγορο του κατηγορουμένου εάν χρειάζονται κάποια συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και όταν απάντησαν αρνητικά, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος για αμφότερες τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Η συνήγορος υπεράσπισης, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο και ανέπτυξε την υπεράσπιση, συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση, προσκόμισε σχετική νομολογία και ζήτησε την απαλλαγή του εντολέως της.

Κατόπιν, η Πρόεδρος κήρυξε περατωμένη τη συζήτηση.

Το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρόντα τον Γραμματέα, κατήρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου με αριθμό 975/2018, η οποία είναι η εξής:

Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί (βλ. την υπ’ αριθ. ……2017 έκθεση εφέσεως), πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω από ουσιαστική άποψη.

Επειδή από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, που εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, από τα πρακτικά και την απόφαση της πρωτοβάθμιας δίκης που αναγνώστηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, καθώς και από την όλη αποδεικτική διαδικασία και εν γένει συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο κατηγορούμενος τυγχάνει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «……… Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με έδρα τη Νίκαια Πειραιά. Η ανωτέρω εταιρία, που διαθέτει για τις ανάγκες του εταιρικού σκοπού της ικανό αριθμό φορτηγών αυτοκινήτων, κατελήφθη την ……..2011, να έχει προμηθευτεί, για την κίνηση του με αρ. κυκλ. ………. ΙΧΦ της, πετρέλαιο νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης, ποσότητας 60 λίτρων αποστερώντας το Ελληνικό Δημόσιο την είσπραξη δασμών ύψους 40,70 ευρώ. Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ωστόσο, δεν προέκυψε με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι η αγορασθείσα ποσότητα ήταν νοθευμένη. Συγκεκριμένα, αυτός προμηθεύεται πετρέλαιο κίνησης επί σειρά ετών για τα οχήματα της εταιρίας από την εταιρία «……..» χωρίς να έχει διαφανεί οποιοδήποτε πρόβλημα, η δε τυχόν πλήρωση του ρεζερβουάρ πετρελαίου του αυτοκινήτου με νοθευμένο πετρέλαιο προκαλεί, όπως είναι γνωστό, βλάβες στη μηχανή του αυτοκινήτου για την αποκατάσταση των οποίων η δαπάνη είναι σημαντική. Ενόψει των ανωτέρω και δοθέντος ότι από κανένα στοιχείο δεν επιβεβαιώθηκε η γνώση του κατηγορουμένου, πρέπει αυτός, λόγω των αμφιβολιών ως προς την υποκειμενική υπόσταση των αξιοποίνων πράξεων που του αποδίδονται, να κηρυχθεί αθώος κατά το διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ εκπροσωπούμενο δια πληρεξουσίας δικηγόρου τον (απόντα) κατηγορούμενο ………………

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την υπ’ αριθ. …………/………2017 έφεση του κατηγορουμένου κατά της υπ’ αριθ. ΑΤ 1178/……2017 απόφασης του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο ΑΘΩΟ του ότι:

1. Στον Κορυδαλλό και στις ……..2011, ενεργώντας με πρόθεση προκάλεσε με πράξεις του υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του ΔΣ της εταιρίας με την επωνυμία «…….. Α.Β.Ε.Τ.Ε.» χρησιμοποίησε για τις ανάγκες εργασίας της ως άνω εταιρίας το υπ’ αριθ. κυκλοφ. ……… ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της άνω επιχείρησης του κατηγορουμένου, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο αυτού, πετρέλαιο κίνησης, νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης.

2. Στον Κορυδαλλό και στις ……..2011, ενεργώντας με πρόθεση, τέλεσε το έγκλημα της λαθρεμπορίας, με ενέργεια η οποία αποσκοπούσε να στερήσει το Δημόσιο από τους από αυτό εισπρακτέους δασμούς, τέλη, φόρους και δικαιώματα, με την έννοια της χρήσης πετρελαίου θέρμανσης για τη νόθευση με αυτό πετρελαίου κίνησης, που υπόκειται σε άλλο πιο βεβαρημένο φορολογικό καθεστώς από το πρώτο. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του ΔΣ της εταιρίας με την επωνυμία «………… Α.Β.Ε.Τ.Ε.» χρησιμοποίησε για τις ανάγκες εργασίας της άνω εταιρίας το υπ’ αριθ. κυκλοφ. ……. ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της άνω επιχείρησης του κατηγορουμένου, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο αυτού, πετρέλαιο κίνησης, νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης, σε ποσότητα 60 λίτρων, στερώντας με τον τρόπο αυτό από το δημόσιο την είσπραξη δασμών και φορών, συνολικού ύψους 40,70 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση.

 

     Πειραιάς, ……..2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Παραστάθηκαν