Ποινές φυλάκισης και νέος Ποινικός Κώδικας
Με το Ν. 4619/2019 κυρώθηκε, ο νέος Ποινικός Κώδικας (ΠΚ), ήδη σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019 με τον οποίο αντικαταστάθηκε στο σύνολό του ο παλαιός ποινικός κώδικας, ο οποίος ίσχυε από το 1985 (ΠΔ 283/2015), επιφέροντας κοσμογονικές αλλαγές στο νομικό τοπίο της χώρας. Τόσο ο νέος ΠΚ όσο και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), περιλαμβάνουν πλήθος νέων διατάξεων, σε μια προσπάθεια ανανέωσης και εκμοντερνισμού του παλαιού νομοθετικού πυρήνα ...

Το νέο νομοσχέδιο για τις ατομικές εργασιακές σχέσεις και την αδήλωτη εργασία
Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου. Δείτε παρακάτω τις διατάξεις που αφορούν τις ατομικές εργασιακές σχέσεις (αντιμετώπιση της καθυστέρησης δεδουλευμένων αποδοχών, προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης, αναβάθμιση καταγραφής εργασίας και απασχόλησης) και την αδήλωτη εργασία (διοικητικές κυρώσεις, δικαιώματα - υποχρεώσεις) ...

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως έννομο αγαθό
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τόσο η Ελληνική όσο και η Ευρωπαϊκή έννομη τάξη στο σύνολό της, παρά την πληθώρα δικαιωμάτων - εννόμων αγαθών που αναγνωρίζουν αφενός σε ατομικό επίπεδο για τους πολίτες, αφετέρου ως κριτήριο-σκοπός βάσει του οποίου αναπτύσσεται, δομείται και λειτουργεί η δράση του ίδιου του κρατικού μηχανισμού και των εξουσιών που αυτός ασκεί, δέχονται ως μία κοινή βάση όλων αυτών των δικαιωμάτων, μια θεμελιώδη υπερ-αρχή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ...

Βιντεοσκόπηση σε χώρους εργασίας
Αναμφίβολα, μία από τις πλέον καίριες μορφές παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων είναι η καταγραφή των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο μέσω εικονοληπτικών μηχανών (καμερών παρακολούθησης-κυκλωμάτων βιντεοσκόπησης ή/και ηχογράφησης), φαινόμενο το οποίο ήδη έχει αρχίσει να λαμβάνει επικίνδυνα μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. ...

Ηλεκτρονικό στοίχημα και νομιμότητα των όρων χρήσης
Γενικό πλαίσιο Αναμφισβήτητα, μία από τις πλέον ανερχόμενες «βιομηχανίες» της σύγχρονης εποχής αποτελεί ο ηλεκτρονικός τζόγος, ο οποίος ήδη επιδεικνύει δυσθεώρητα κέρδη παγκοσμίως. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο μέσα στο 2018, τα συνολικά κέρδη των στοιχηματικών εταιρειών από τον ηλεκτρονικό τζόγο ξεπέρασαν τα 51 δις. δολάρια παγκοσμίως, ενώ στη χώρα μας μόνο, τα αντίστοιχα κέρδη για το 2017 ξεπέρασαν τα 280εκ. ευρώ! Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ...

Αποδοχή & αποποίηση κληρονομιάς
Εν μέσω της οικονομικής κρίσης και δεδομένων των χρεών που δημιουργήθηκαν σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού εξ αιτίας αυτής, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι μέλλει γενέσθαι με τα χρέη αυτά μετά τον θάνατο του φορέα τους, καθότι τα χρέη συμπεριλαμβάνονται στην κληρονομιαία περιουσία. Σημαντικό δε επίσης να αναφερθεί είναι πώς τα χρέη της κληρονομίας μπορούν να επηρεάσουν την ατομική περιουσία των κληρονόμων με αποδοχή ή αποποίηση αντίστο...

Μηνύματα μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης (messenger)
Το γραπτό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσία και της κινητής τηλεφωνίας, με την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ή να παραλάβει σύντομο γραπτό μήνυμα από άλλους χρήστες, στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου ή του υπολογιστή. Ήδη, δε, τα κινητά τηλέφωνα από της εμφάνισής τους, πολύ δε περισσότερο σήμερα, ακολουθούν την αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρέπει να θεωρούνται όχι ως τηλέφωνα, αλλά ως ηλεκ...

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα
Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, είτε λόγω σφάλματος στην καταχώρηση από προφανή παραδρομή, είτε για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω «τάματος» στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές. ...

Διατροφή ανήλικου & ενήλικου τεκνού
Το ΑΝΗΛΙΚΟ τέκνο, άγαμο ή έγγαμο, γνήσιο, αναγνωρισμένο, υιοθετημένο, καθώς και το ΕΝΗΛΙΚΟ τέκνο, συνεχίζει και μετά τη διάσπαση της έγγαμης σχέσης των γονέων του, να έχει δικαίωμα διατροφής απέναντί τους. Ι. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Το ανήλικο τέκνο δικαιούται διατροφής έναντι των γονέων του, όταν δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, ακόμη κι αν έχει περιουσία, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή οποιασδήποτε άλλης πηγής ή το προϊόν της εργασίας...

Διατροφή συζύγου μετά τη διάσταση & μετά το διαζύγιο
Συχνά οι σύζυγοι δεν γνωρίζουν ότι ήδη από την διάσπαση της έγγαμης σχέσης (διάσταση) υπάρχει δικαίωμα διατροφής έναντι του έτερου συζύγου. Οι προϋποθέσεις, ωστόσο, διατροφής μεταξύ των συζύγων κατά τη διάσταση, διαφέρουν από αυτές που απαιτούνται μετά το διαζύγιο. ...