Οι προβλέψεις της ΠΝΠ ΦΕΚ Α84.13.04.2020 για τον τουρισμό
Α. Ήδη από τις 20-03-2020, με σχετικό δελτίο τύπου, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών οι πληττόμενοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, οι οποίοι ενδεικτικώς περιλαμβάνουν και τις απασχολούμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις ( ενδεικτικά, ΚΑΔ 5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, ΚΑΔ 5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, ΚΑΔ 7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, ΚΑΔ 7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένω...

«Αγνώστου πατρός»;… Όχι πια!
Όλη η διαδικασία πρόσληψης επωνύμου πατέρα και πατρωνύμου για τέκνα μη αναγνωρισμένα ή αγνώστου πατρός. Η έλλειψη πατρωνύμου ή και επωνύμου πατέρα σε παιδιά μη αναγνωρισμένα ή αγνώστου πατρός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αν αναλογιστούμε πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε ένα παιδί η έλλειψη ενός τέτοιου στοιχείου. ...

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από κορωνοϊό
Σύμφωνα με την ΥΑ του Υπουργού Υγείας με αριθμό 2649/2020 – ΦΕΚ Β 1390/14-04-2020 σχετικά με τη «Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43)», αποφασίστηκαν...

Iδιωτικά εκπαιδευτήρια & μέτρα στήριξης τους εν μέσω κορωνοϊού – υποχρέωση ή μη καταβολής διδάκτρων
Όπως είναι γνωστό η πανδημία που προκλήθηκε εξαιτίας της διάδοσης του νέου Κορωνοϊού (covid-19), επηρέασε σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να είναι από τα πρώτα που αναγκάστηκαν να κλείσουν με κρατική εντολή. ...

Bασικά σημεία νέου ασφαλιστικού νομού (Μέρος πρώτο)
Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ήρθαν ανατροπές στο καθεστώς για τις ασφαλιστικές εισφορές 1,5 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, ενώ με την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων καταργήθηκαν οι διπλές εισφορές για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση και αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις. Περαιτέρω, θα αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις που κόπηκαν το 2016 για όσους συνταξιούχους είχαν άθροισμα κύρ...

Μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών
Με ποια έγγραφα μπορεί ο πολίτης να αποδείξει τα στοιχεία της ταυτότητάς του κατά τις συναλλαγές του με την Διοίκηση; Τι ισχύει με τα μη θεωρημένα ή ληγμένα έγγραφα; ...

Κορονοϊός και ελεγκτική αυθαιρεσία
Αφορμή του συγκεκριμένου άρθρου, αποτελεί η αύξηση των ειδήσεων, σχετικά με την παράτυπη και καταχρηστική επιβολή προστίμων των 150€, σχετικά με παραβίαση των απαγορεύσεων μετακίνησης. Η επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου, όταν γίνεται χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, αποτελεί μια έκφανση αυθαιρεσίας της ελεγκτικής Αρχής, η οποία είναι ανυπόφορη σε κάθε περίσταση και ακόμα περισσότερο σήμερα, στο πλαίσιο των ήδη εκτά...

Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης
Πρόκειται για μορφή λύσης της σύμβασης εργασίας, η οποία εξαιρείται από την απαγόρευση των απολύσεων («ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας») για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους πληττόμενους Κ.Α.Δ., προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών μέτρων που αναλύθηκαν σε προγενέστερο άρθρο στις 03-04-2020 («ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΥΝΟΪΚΏΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ») ...

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής καθώς και μόνιμης διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών
Με την ανακοίνωση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής του νόμου 4251/2014 (Α΄ 80) και του Π.Δ. 106/2007 (Α΄ 135), αλλά και των βεβαιώσεων καταθέσεως αίτησης των άρθρων 8 (περί χορηγήσεως άδειας διαμονής) και 9 (περί ανανεώσεως άδειας διαμονής) καθώς και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25...

Λογοκρισία και το δικαίωμα στην ελευθέρια λογού και στην πληροφόρηση
Ως είναι γνωστόν, η σημασία της λογοκρισίας αποδίδεται εκ της σκοπιμότητας που πραγματοποιείται αυτή, ως διαδικασία ή λαμβανόμενο μέτρο προς έλεγχο απαγόρευσης, προληπτικής ή κατασταλτικής της ανθρώπινης έκφρασης, γενικά, που επιχειρείται όμως από κάποια Αρχή. ...