Μη νόμιμη η επιβολή πολλαπλών τελών και διαφυγουσών επιβαρύνσεων (ύψους 44.751,09 ευρώ και 14.917,03 ευρώ, αντίστοιχα) στην προσφεύγουσα εντολέα μας - εταίρο της Ε.Π.Ε., λό...
17-Ιαν-2019
Αποφάσεις
  Με την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων αξιώνει από την εναγομένη αδελφή του, την καταβολή σε αυτόν της ανάλογης μερίδας της μισθωτικής αξίας χρήσεως του κοινού τους, δυνάμει κληρο...
28-Δεκ-2018
Αποφάσεις
  Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) Ενστάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κέντρου Αθηνών του Ο.Α.Ε.Ε. περ...
07-Δεκ-2018
Αποφάσεις
  Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος με πρόθεση προκάλεσε στον εγκαλούντα και πολιτικώς ενάγοντα, σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, η οποία και είχε ως αποτέλεσμ...
21-Νοε-2018
Ποινικό
  ΜΠΑ 1738/2018 Εργατικές Διαφορές - Νόμιμη η υποβολή του παρεπόμενου αιτήματος καταβολής τόκων επί του κεφαλαίου της αγωγής, που προβάλλεται το πρώτον με το δικόγραφο των πρ...
13-Νοε-2018
Εργατικό
  Πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του πρώτου και δεύτερου λόγου της ανακοπής, σύμφωνα με τους οποίους, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί ολοσχερώς λόγω αυτοδίκα...
09-Νοε-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
     Διατροφή συζύγων μετά την διάσταση και κατά τη διάρκεια του γάμου. Η συνυπαιτιότητα για την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης δεν ασκεί επιρροή στο δικαίωμα καταβ...
05-Νοε-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
ΕιρΑθ 7437/2018 – Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 της αιτούσας, δημοσίας υπαλλήλου, η οποία συνοικεί με την πάσχουσα εκ τύφλωσης μητέρα της (μεταχρωστική αμφιβληστροπάθεια με μεγάλη ...
01-Νοε-2018
Αποφάσεις
Απόρριψη αγωγής του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά εντολέων μας, οδηγού και ιδιοκτήτριας οχήματος, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Το ενάγον ισχυρίστηκε ότι η ασ...
30-Οκτ-2018
Αποφάσεις
ΜΠρΑθ. 3727/2018: ΑΚ 26- η έννοια της « οικογένειας» για την εφαρμογή της ΑΚ 932 (αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω θανάτου συγγενούς) κρίνεται κατά το ελληνικό δίκαιο, εφόσον το...
29-Οκτ-2018
Εργατικό