Πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του πρώτου και δεύτερου λόγου της ανακοπής, σύμφωνα με τους οποίους, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί ολοσχερώς λόγω αυτοδίκα...
09-Νοε-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
     Διατροφή συζύγων μετά την διάσταση και κατά τη διάρκεια του γάμου. Η συνυπαιτιότητα για την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης δεν ασκεί επιρροή στο δικαίωμα καταβ...
05-Νοε-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
ΕιρΑθ 7437/2018 – Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 της αιτούσας, δημοσίας υπαλλήλου, η οποία συνοικεί με την πάσχουσα εκ τύφλωσης μητέρα της (μεταχρωστική αμφιβληστροπάθεια με μεγάλη ...
01-Νοε-2018
Αποφάσεις
Απόρριψη αγωγής του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά εντολέων μας, οδηγού και ιδιοκτήτριας οχήματος, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Το ενάγον ισχυρίστηκε ότι η ασ...
30-Οκτ-2018
Αποφάσεις
ΜΠρΑθ. 3727/2018: ΑΚ 26- η έννοια της « οικογένειας» για την εφαρμογή της ΑΚ 932 (αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω θανάτου συγγενούς) κρίνεται κατά το ελληνικό δίκαιο, εφόσον το...
29-Οκτ-2018
Εργατικό
Συμμόρφωση διοικητικού δικαστηρίου με βάση τη νομολογία του ΕΔΔΑ και τα κριτήρια Engel. Αρχή ne bis in idem. Ακύρωση πράξης επιβολής πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας εκ μέρους του...
26-Οκτ-2018
Διοικητικό
Περίληψη : Υπαγωγή στο νόμο διοικητικής υπαλλήλου. Μείωση εισοδημάτων της λόγω περικοπών αλλά και θέση αυτής σε διαθεσιμότητα για ένα χρονικό διάστημα. Αποδείχθηκε ότι η τριμε...
31-Ιουλ-2018
Αστικό
Δια της υπ’ αριθ. 17/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής εις βάρος εντολέων μας για ποσό 10.000 ευρώ, πλ...
26-Ιουλ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
Περίληψη: Ο κατηγορούμενος μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης υπέστη εγκεφαλικό, και έχει έτσι καταστεί ανίκανος προς δικαιοπραξία. Πραγματογνωμοσύνη που βεβαιώνει τα παρ...
03-Ιουλ-2018
Ποινικό
Περίληψη: Αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις, που δεν προσκομίσθηκαν – Ως αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν νοούνται και εκείνες, των οπ...
25-Ιουν-2018
Αστικό