Ο εντολέας μας, βιοτέχνης οδηγός φορτηγού, παραπέμφθηκε ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με την κατηγορία ότι, όντας εκ του επαγγέλματός του υπόχρεος να καταβάλλ...
18-Απρ-2019
Αποφάσεις
  Με την κρινόμενη προσφυγή ο προσφεύγων Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) ζητούσε την ακύρωση της απόφασης της αρμόδιας Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.), η οποία είχε κάνει δε...
16-Απρ-2019
Αποφάσεις
  Σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μηχανημάτων και κινητού εξοπλισμού, η βούληση για την ανάληψη υπο...
14-Φεβ-2019
Αποφάσεις
  Σύμφωνα με το αιτιολογικό της ως άνω απόφασης, από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος, νόμιμος εκπρόσωπος Α.Β.Ε.Τ.Ε., γνώριζε ότι η αγορασθεί...
11-Φεβ-2019
Αποφάσεις
  Με αιτιολογημένη απόφασή του, το Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς κήρυξε αθώο τον β΄ κατηγορούμενο - εντολέα μας, για τις πράξεις της χρήσης πλαστού εγγράφου και της ...
18-Ιαν-2019
Αποφάσεις
  Μη νόμιμη η επιβολή πολλαπλών τελών και διαφυγουσών επιβαρύνσεων (ύψους 44.751,09 ευρώ και 14.917,03 ευρώ, αντίστοιχα) στην προσφεύγουσα εντολέα μας - εταίρο της Ε.Π.Ε., λό...
17-Ιαν-2019
Αποφάσεις
  Με την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων αξιώνει από την εναγομένη αδελφή του, την καταβολή σε αυτόν της ανάλογης μερίδας της μισθωτικής αξίας χρήσεως του κοινού τους, δυνάμει κληρο...
28-Δεκ-2018
Αποφάσεις
  Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) Ενστάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κέντρου Αθηνών του Ο.Α.Ε.Ε. περ...
07-Δεκ-2018
Αποφάσεις
  Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος με πρόθεση προκάλεσε στον εγκαλούντα και πολιτικώς ενάγοντα, σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, η οποία και είχε ως αποτέλεσμ...
21-Νοε-2018
Ποινικό
  ΜΠΑ 1738/2018 Εργατικές Διαφορές - Νόμιμη η υποβολή του παρεπόμενου αιτήματος καταβολής τόκων επί του κεφαλαίου της αγωγής, που προβάλλεται το πρώτον με το δικόγραφο των πρ...
13-Νοε-2018
Εργατικό