Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας συμβολαίου - Αναρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου - Παραπομπή στο καθ’ ύλην αρμόδιο Πολυμελές ...
01-Ιουλ-2019
Αστικό
Δε συνιστά δήλωση αποχώρησης από ασφαλιστικό οργανισμό, η απλή και προσωρινή διακοπή ασφαλιστέας απασχόλησης εκπαιδευτικού Η φύση της ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α. απασχόλησης του πρ...
26-Ιουν-2019
Διοικητικό
Ορθή και ιδιαιτέρως χρήσιμη απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διορισμού προσωρινού διαχειριστή προ της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στρ...
19-Ιουν-2019
Αστικό
  Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση επί αιτήσεως διατροφής για λογαριασμό ανηλίκου τέκνου, με την οποία υποχρεώνεται ο καθ’ ου -  πατέρας να καταβάλλει, ως προσωρινή μηνιαία δ...
06-Ιουν-2019
Αποφάσεις
Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ανήλικη 17 ετών και σεξουαλική παρενόχληση, μαζί με κακοποίηση. Δικαιώθηκε πλήρως, παρά τις κορώνες του θύτη και το victim blaming που επε...
15-Μαϊ-2019
Αποφάσεις
  Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον, εκ του άρθρου 707 του Αστικού Κώδικα, ουσιώδη και εν μέρει καταλυτικό της αγωγής, ισχυρισμό της εντολέως μας, βάσει του οποίου, η συμφωνηθείσ...
22-Απρ-2019
Αποφάσεις
  Ο εντολέας μας, βιοτέχνης οδηγός φορτηγού, παραπέμφθηκε ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με την κατηγορία ότι, όντας εκ του επαγγέλματός του υπόχρεος να καταβάλλ...
18-Απρ-2019
Αποφάσεις
  Με την κρινόμενη προσφυγή ο προσφεύγων Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) ζητούσε την ακύρωση της απόφασης της αρμόδιας Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.), η οποία είχε κάνει δε...
16-Απρ-2019
Αποφάσεις
  Σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μηχανημάτων και κινητού εξοπλισμού, η βούληση για την ανάληψη υπο...
14-Φεβ-2019
Αποφάσεις
  Σύμφωνα με το αιτιολογικό της ως άνω απόφασης, από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος, νόμιμος εκπρόσωπος Α.Β.Ε.Τ.Ε., γνώριζε ότι η αγορασθεί...
11-Φεβ-2019
Αποφάσεις