Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Τράπεζας « Με την από …. εξώδικη δήλωση καταγγελία, η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις ….-20...
21-Ιουν-2016
Τραπεζικό
Αποζημίωση κατ’ άρθρο 931 ΑΚ επί μόνιμης αναπηρίας- βαρηκοΐα- συνεπεία τροχαίου ατυχήματος «Κατά τη διάταξη του ΑΚ 931, η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα α...
21-Ιουν-2016
Αστικό
Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ατυχήματος ως εργατικού «Κατά τη διάταξη του άρθρου 663 περ 1 ΚΠολΔ, με την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 ως 676 δικάζονται οι διαφορές από τη...
21-Ιουν-2016
Εργατικό
Εργατικό δίκαιο - κριτήρια ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης Στο πλαίσιο του ελέγχου περί μεταβίβασης επιχείρησης κρίσιμα κριτήρια είναι: 1) η μεταβίβαση ή μη των υλικών στ...
21-Ιουν-2016
Εργατικό
Παραγραφή δικαιώματος εξ αναγωγής δικαιούχου κομιστή επιταγής «…ο……, ως τελευταίος νόμιμος κομιστής της επιταγής, μετά τη νομότυπη εμφάνιση αυτής προς πληρωμή και τη μη πληρωμ...
20-Ιουν-2016
Πιστωτικοί Τίτλοι
Καταχρηστικότητα επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης «……από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 του ΑΚ, 116 και 933 του ΚΠολΔ 20 παρ. 1 και 25 παρ. 3 του ...
20-Ιουν-2016
Ασφαλιστικά Μέτρα
Δεκτή η προσφυγή του διοικούμενου για την ακύρωση φύλλου ελέγχου ωφέλειας λόγω του ότι η Φορολογική Αρχή δεν απέδειξε, ως φέρουσα το βάρος της απόδειξης, ότι έλαβε χώρα μεταβίβασ...
08-Φεβ-2016
Διοικητικό
Αθώες οι κατηγορούμενες για το αδίκημα της απόπειρας απάτης επί δικαστηρίω παρά τη δικαίωση των μηνυτών από τα αστικά δικαστήρια Οι κατηγορούμενες παραπέμφθηκαν ενώπιον του Τρ...
05-Φεβ-2016
Ποινικό