Περίληψη:  Παροχή τριετούς (δυνάμει της παρ 4 του άρθρου 82 ΠΚ) και όχι διετούς (δυνάμει της παρ. 8 του ΠΚ) προθεσμίας προς  καταβολή του ποσού της χρηματικής ποινής που ...
18-Ιουν-2018
Ποινικό
Περίληψη : Ο ενάγων και εν διαστάσει σύζυγος της 1ης εναγομένης, ισχυρίζεται ότι οι δύο πρώτες εναγόμενες και - κατ' εντολή και προτροπή τους - ο τρίτος εναγόμενος, χρησιμοποιώντας...
11-Ιουν-2018
Αστικό
Με την υπ’ αριθ. 7369/2017 απόφαση του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, νομίμου εκπροσώπου...
05-Ιουν-2018
Διοικητικό
Δια της υπ’ αριθ. 6512/2017 αποφάσεως του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εντολέως μας, μέλους ομόρρυθμ...
23-Μαϊ-2018
Διοικητικό
Περίληψη: Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ 3 ΚΠολΔ μπορεί να ζητηθεί η αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής, εφόσον έχει ασκηθεί καταρχήν νομότυπα και εμπρόθεσμα η άσκηση...
07-Μαϊ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
Με την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής εις βάρος εντολέως μας για ποσό 10.000 ευρώ, πλέον ...
04-Μαϊ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
Ιδιαίτερο νομικό αλλά και ουσιαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 5217/2017 απόφασης του ΜΠΑ (Τμήμα Ασφαλιστικών μέτρων) σε υπόθεση αιτήσεως μεταρρύθμισης της ...
02-Μαϊ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
Διεγράφη το 85% του χρέους δανειολήπτριας, η οποία είχε συμβληθεί ως εγγυήτρια σε εμπορικό δάνειο ύψους 1.000.000 ευρώ, με ταυτόχρονη διάσωση του συνόλου του ενεργητικού της περιου...
16-Απρ-2018
Αστικό
  Ιδιαιτέρως εύστοχη, διορατική και προσηλωμένη στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου απόφαση επί αιτήσεως προσωρινής διαταγής του πατέρα, με την οποία ζητούσε να αφαιρεθεί η επιμ...
13-Απρ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
    Αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2251/1994 ο όρος της ένδικης σύμβασης, περί μονομερούς αύξησης του συμβατικού επιτοκίου από την καθ’ ης – Δέχεται ανακ...
13-Απρ-2018
Τραπεζικό