Ιδιαίτερο νομικό αλλά και ουσιαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 5217/2017 απόφασης του ΜΠΑ (Τμήμα Ασφαλιστικών μέτρων) σε υπόθεση αιτήσεως μεταρρύθμισης της ...
02-Μαϊ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
Διεγράφη το 85% του χρέους δανειολήπτριας, η οποία είχε συμβληθεί ως εγγυήτρια σε εμπορικό δάνειο ύψους 1.000.000 ευρώ, με ταυτόχρονη διάσωση του συνόλου του ενεργητικού της περιου...
16-Απρ-2018
Αστικό
  Ιδιαιτέρως εύστοχη, διορατική και προσηλωμένη στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου απόφαση επί αιτήσεως προσωρινής διαταγής του πατέρα, με την οποία ζητούσε να αφαιρεθεί η επιμ...
13-Απρ-2018
Ασφαλιστικά Μέτρα
    Αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2251/1994 ο όρος της ένδικης σύμβασης, περί μονομερούς αύξησης του συμβατικού επιτοκίου από την καθ’ ης – Δέχεται ανακ...
13-Απρ-2018
Τραπεζικό
  ΚΠολΔ 295 – Νόμιμη παραίτηση από δικόγραφο αγωγής. ΚΠολΔ 295 παρ 2, 263 – Διακωλυτική ένταση μη καταβολής εξόδων προηγούμενης δίκης. ΚΠολΔ 284, 192 – Παρεμπίπτουσα απόφαση ...
13-Απρ-2018
Αστικό
    Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ενάγουσας – πεθεράς και της εναγομένης – νύφης [ η οποία πλέον τελεί σε διάσταση με τον σύζυγό της ], κ...
13-Απρ-2018
Αστικό
  Πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, αλλά και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, που αποτελείται από δύο διαμερίσματα στην Αθήνα, ένα οικόπεδο 200 τ.μ με κ...
13-Απρ-2018
Τραπεζικό
Επιτύχαμε την αθώωση κατηγορουμένης για μη απόδοση ΦΠΑ ποσού 5.000.000 ευρώ! Και πολύ δικαίως αυτή η απόφαση έρχεται να προστεθεί σε δύο, μόνο, ανάλογες αποφάσεις ανωτέρων δικ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής κατ’ αρ. 79 Ν. 5960/33, αξίας 225.000 € ελλείψει δόλου. Αθώωση κατηγορουμένου για το αδίκημα της εκδόσεως ...
02-Απρ-2018
Ποινικό
Ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος αφορόν στο αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο κατ΄ αρ. 25 του Ν. 1882/1990, κατ’ αρ. 321 ΚΠΔ και 171 παρ. 1 δ΄. Σύμφωνα με τη διάταξη...
02-Απρ-2018
Ποινικό