Δικηγορικό Γραφείο

Αθώωση κατηγορουμένων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρος κατ’ αρ 224 ΠΚ

Το δικαστήριο κηρύσσει αθώες τις εκκαλούσες του ότι με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη που διέπραξαν και συγκεκριμένα με πειθώ και φορτικότητα (έχουσες έννομο συμφέρον από την ευδοκίμηση της αιτήσεώς τους ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νικαίας καθώς και της εγκλήσεώς τους) έπεισαν την Α.Ν να τελέσει το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρος, δεδομένου ότι λόγω της στενής συγγενικής τους σχέσης με την μάρτυρα  Α.Ν (μητέρα των δύο εκκαλουσών), αν και αυτή κατέθεσε τελικώς  τα αναφερόμενα ψευδή γεγονότα, δεν αποδείχθηκε ότι η τελευταία κατέθεσε αυτά κατόπιν ασκήσεως ιδιαιτέρας πειθούς και φορτικότητας, από τις εκκαλούσες, αλλά οικεία βουλήσει ένεκα της συγγενικής σχέσεως που διατηρούσε με τις τελευταίες.

Παραστάθηκαν