Δικηγορικό Γραφείο

Δεκτή η αίτηση για  μείωση του ποσού εγγυοδοσίας που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ο οποίος διώχθηκε για τέλεση  διακεκριμένης λαθρεμπορίας τσιγάρων με την οποία επιδιωκόταν πορισμός οφέλους 2.250.000 €

Εν όψει του γεγονότος ότι η εγγύηση που  επιβλήθηκε σε βάρος του κατηγορουμένου, ως περιοριστικός όρος, είναι κατ' αρχήν ανάλογος με την ένταση των υπαρχουσών ενδείξεων σε βάρος του, της ποινής που προβλέπεται για την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη, αλλά και της οικονομικής του κατάστασης, έγινε δεκτή η αίτησή του και μειώθηκε η επιβληθείσα σε αυτόν εγγυοδοσία από το ποσό των 25.000 στο ποσό των 18.000. Σημειωτέον, ο εν λόγω κατηγορούμενος μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.