Δικηγορικό Γραφείο

 

Ιδιαιτέρως εύστοχη, διορατική και προσηλωμένη στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου απόφαση επί αιτήσεως προσωρινής διαταγής του πατέρα, με την οποία ζητούσε να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την μητέρα και να ανατεθεί σε εκείνον και επικουρικά να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με την ανήλικη θυγατέρα του. Με την εν λόγω απόφαση ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα, απορριπτομένου του αιτήματός του περί ανάθεσης σε αυτόν της επιμέλειας του ανηλίκου, ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ και άνευ δικαιώματος διανυκτερεύσεως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κρίση, ότι ακόμα και κατά τις ώρες που το παιδί επικοινωνεί με τον πατέρα είναι επιβεβλημένη η παρουσία της μητέρας, αποβλέποντας αποκλειστικά και μόνο στην γενικότερη κοινωνικοσυναισθηματική προστασία του τέκνου. Πράγματι σπανίζουν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες το Δικαστήριο δεν θέτει απλά χρονικά όρια του δικαιώματος της επικοινωνίας του γονέα, στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια, αλλά εκτείνεται και στο επέκεινα του χρόνου επικοινωνίας διάστημα, αναζητώντας τις ιδανικές συνθήκες άσκησης του εν λόγω δικαιώματος.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προσωρινής διαταγής :

***

 

Δέχεται εν μέρει αίτημα προσωρινής διαταγής.

 

Ορίζει προσωρινά, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως και υπό τον όρο συζήτησής της κατά την ορισθείσα δικάσιμο, την επικοινωνία του αιτούντα με την ανήλικη κόρη  του, ……… , ως εξής:

 

α) Κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα, από ώρα 10.00 έως ώρα 20.00 της ίδιας ημέρας

 

β) Την ημέρα του Πάσχα του έτους 2018, από ώρα 10.00 έως ώρα 20.00, με την παρουσία της μητέρας της, καθ’ης.

 

γ) Καθημερινά, με τηλεφωνική επικοινωνία, με βιντεοκλήση, τις απογευματινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως.

 

δ) το καλοκαίρι του 2018, για 15 ημέρες (από 1-15 Αυγούστου) και με την παρουσία της μητέρας, από ώρα 10.00 έως ώρα 22.00 καθημερινώς, καθόσον η διανυκτέρευση της ανήλικης θα λαμβάνει χώρα μόνο μαζί με τη μητέρα της, καθ’ης.

 

Αθήνα, 2/4/2018

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών