Δικηγορικό Γραφείο

Επεκτεινόμαστε και αναζητούμε συνεργάτες, προκειμένου να ενταχθούν στο τμήμα Αστικού Δικαίου του γραφείου μας. Απαραίτητη η πενταετής, κατ´ελάχιστον, δικαστηριακή εμπειρία και ο αυτόνομος χειρισμός υποθέσεων. Συνεκτιμάται η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος στον εν λόγω τομέα εξειδίκευσης και το πνεύμα πρωτοβουλίας και καινοτομίας στο χειρισμό των υποθέσεων. Ενδιαφερόμαστε για δικηγόρους που συμπαρατάσσονται με την γενικότερη φιλοσοφία του γραφείου μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, επιμονή, αφοσίωση και διάθεση για συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με υποδομές υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας αιχμής, που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αποστολή βιογραφικών έως 30/08/2020.

Υπεύθυνη Δικηγόρος HR: Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα


Αναζητούμε συνεργασία με μάχιμη/ο Δικηγόρο στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με άριστη γνώση στο χειρισμό υποθέσεων και ικανή δικαστηριακή πρακτική εμπειρία. Συνεκτιμάται η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος στον εν λόγω τομέα εξειδίκευσης και το πνεύμα πρωτοβουλίας και καινοτομίας στο χειρισμό των υποθέσεων. Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με υποδομές υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας αιχμής, που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών. Ανταγωνιστικές αποδοχές, επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών έως 30/09/2019.

Υπεύθυνη Δικηγόρος HR: Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα


Αναζητούμε συνεργασία με ασκούμενη/ο Δικηγόρο. Συνεκτιμάται η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος, η υπευθυνότητα και το πνεύμα πρωτοβουλίας και καινοτομίας στο χειρισμό των υποθέσεων. Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με υποδομές υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας αιχμής, που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών. Προοπτική μόνιμης συνεργασίας, επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη.

Αποστολή βιογραφικών έως 30/09/2019.

Υπεύθυνη Δικηγόρος HR: Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα


 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσωπικά Στοιχεία

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Προφίλ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία είναι εμπιστευτικά και απόρρητα, δίδονται με τη ρητή συγκατάθεση της/ου ενδιαφερόμενης/ου και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο αξιολόγησης της αίτησής της/του από το Δικηγορικό μας Γραφείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Invalid Input