Δικηγορικό Γραφείο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα πάσης φύσεως εταιρικά ζητήματα αναλαμβάνουν και φέρνουν εις πέρας υποθέσεις, οι οποίες άπτονται του πτωχευτικού δικαίου, δίνοντας έμφαση τόσο στην προστασία των δικαιωμάτων του πτωχού όσο και των δικαιωμάτων των πιστωτών και ειδικότερα:

  • Αιτήσεις πτωχεύσεως
  • Άσκηση πτωχευτικών ανακοπών, παρεμβάσεων, επαληθεύσεων 
  • Αιτήσεις ανακλήσεως πτωχευτικών αποφάσεων
  • Πτωχευτικές Διεκδικήσεις (Εμπορεύματα, Τίμημα, Αξιόγραφα)
  • Διοίκηση πτωχευτικής περιουσίας
  • Διαδικασία Εξυγίανσης (ά. 99 Πτωχευτικού Κώδικα) – Σχέδιο Αναδιοργάνωσης
  • Εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
  • Πτωχευτικός Συμβιβασμός
  • Πτωχευτική Αποκατάσταση

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News