Δικηγορικό Γραφείο
Διεύθυνση
Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα
Τηλέφωνο
2108253888
Φαξ
2108230383
E-mail
adam@mcaounilaw.gr

Σπυρίδων Αδάμ

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου και έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Ποινικών Επιστημών. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2010 και συνεργάζεται με το γραφείο μας από το 2017.

Ασχολείται εκτεταμένα με το δίκαιο του ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και τις παραπτωχευτικές διαδικασίες, ενώ υποστηρίζει δικαστικά σε πανελλήνιο επίπεδο υποθέσεις ποινικού, εταιρικού, οικογενειακού και τραπεζικού δικαίου.

Γλώσσες Εργασίας

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά