Eleftherios Kioukis

Konstantina Giannopoulou

Sofia Giarenti

Grigoria Papazaharia

Konstantinos Filandras

Angeliki Psaraki

Nadia Constantou

Μιχάλης Δρακουλάκης

Michalis Drakoulakis

Λαζάρου Γαβριήλ

Gabriel Lazarou

Χρυσάνθη Κοκόζου

Chrysanthi Kokozos