ΕιρΑθ 7437/2018 – Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 της αιτούσας, δημοσίας υπαλλήλου, η οποία συνοικεί με την πάσχουσα εκ τύφλωσης μητέρα της (μεταχρωστική αμφιβληστροπάθεια με μεγάλη στένωση οπτικού πεδίου) – Σύμφωνα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου, η αιτούσα θα καταβάλει συνολικά στους πιστωτές της ποσό 12.000€ από σύνολο οφειλών 59.125,61€ – Ποσοστό κουρέματος χρέους 79,70% - Καθορισμός μηνιαίας δόσης του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 – Συνυπολογισμό...

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ A' 179/11.10.2018), και σε ό,τι αφορά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά και τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 του ίδιου νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπείται πλέον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προς τον οποίον πλέον θα κοινοποιούνται οι αιτήσεις τ...

Ο νέος Νόμος 4745/2020 έρχεται να επιφέρει εκ νέου αλλαγές στον πολύπαθο ν. 3869/2010 ή άλλως «Νόμο Κατσέλη» ή άλλως «Νόμο των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών», με οδυνηρές συνέπειες για όποιον δεν ενημερωθεί άμεσα και δεν ακολουθήσει τις νέες επιταγές του Νόμου. Οι παρούσες αλλαγές αναφέρονται σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους με το Ν. 3869/2010 και οι οποίες ακόμη δεν έχουν εκδικαστεί στο τ...