Δήλωση Συμμετοχής Σε μία ζοφερή κοινωνικοοικονομική συνθήκη, όπου η έμφυλη βία στις διάφορες εκφάνσεις της καλπάζει, χωρίς καμία ουσιαστική πολιτική ή νομοθετική αντιμετώπιση, ας συζητήσουμε με τόλμη και παρρησία για ένα διαχρονικό φαινόμενο, τις πραγματικές αιτίες, τις ψευδείς νομικές εκλεπτύνσεις και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι εισηγήσεις: Είναι η έμφυλη βία συστημική συνθήκη του πολ...