Δικηγορικό Γραφείο

Στις σελίδες 525 επ. της Επιθεώρησης Πολιτικής Δικονομίας του τεύχους Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύεται η υπ' αρ. 3859/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι το άρθρο 938 ΚΠολΔ, παρά την κατάργησή του με την § 1 του άρθρου όγδοου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο πλαίσιο αναστολής εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία εκκίνησε πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και εκκρεμεί μετά την έναρξη ισχύος του.

Μαζί με την απόφαση, στην οποία παραστάθηκε ο συνεργάτης του γραφείου μας, Ελευθέριος Κιούκης, δημοσιεύονται παρατηρήσεις του Γεωργίου Κόντη.

Το πλήρες δημοσιευμένο κείμενο της απόφασης, μπορείτε να το βρείτε αμέσως παρακάτω. 

 

.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News