Δικηγορικό Γραφείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ANTENNA Τ.V. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 099877634, με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 003994101000, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Κηφισίας 10-12, Τ.Κ. 15125, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

ΠΡΟΣ

  • Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
  • Τον Υπουργό Δικαιοσύνης
  • Τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
  • Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
  • Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, η οποία διοργανώθηκε από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας «singleparent.gr» και έλαβε χώρα στις 13.03.2021 με θέμα το, υπό διαβούλευση, νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις αλλαγές στον Αστικό Κώδικα ως προς το οικογενειακό Δίκαιο και την άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων στη χώρα, τέθηκαν στο δημόσιο διάλογο διάφορες απόψεις σχετικά με το πλαίσιο προστασίας που πρέπει ή πρόκειται να παρέχει ο υπό ψήφιση νόμος, καθώς και η ορθότητα ή μη των επιμέρους διατάξεων.

Στην ανωτέρω συζήτηση, της οποίας παραθέτουμε το link (https://www.facebook.com/singleparent.gr/videos/240967930862518), ως κομβικό και μείζον θέμα, σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, έγινε ειδική αναφορά και λεπτομερής παράθεση από τη δικηγόρο, Ασημίνα Καούνη, σε στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και διεθνώς. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του δημόσιου εκείνου διαλόγου, έγινε εκτενής αναφορά στα περιστατικά, γεγονότα και στοιχεία, τα οποία προέκυπταν από τις κάτωθι πηγές:

- Την από 28.02.2019 τοποθέτηση[1] της τέως Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κας Ξένης Δημητρίου, στο Συνέδριο με θέμα «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών», στο οποίο συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια.

- Την από 04.03.2021 δημόσια ομιλία-αναφορά[2] της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.

- Την από 05/03/2021 δήλωση[3] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

- Τα δημοσιευμένα στα επίσημα όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) δεδομένα[4] σχετικά με στοιχεία και αριθμούς ως προς την βία κατά των γυναικών παγκοσμίως, ως αυτά έχουν εξαχθεί κατόπιν ερευνών αρμοδίων φορέων

- Τα πορίσματα των ερευνών[5] σχετικά με τα ποσοστά της βίας κατά των γυναικών, όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

- Το 27ο Ενημερωτικό Σημείωμα[6] (εκδοθέν το Δεκέμβριο του 2020) της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Στην παράθεση των σχετικών στοιχείων, ως αυτά προκύπτουν εκ των ανωτέρω, αντέδρασε έντονα ο κ. Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης, ο οποίος επίσης συμμετείχε ως παρεμβαίνων ομιλητής στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση. Ο συγκεκριμένος κύριος, επικαλούμενος την δημοσιογραφική του ιδιότητα και την εργασιακή του σχέση με την εταιρεία-τηλεοπτικό σταθμό σας, ανέφερε ρητά στο χρονικό σημείο 02:08:43 του επίμαχου βίντεο (link του οποίου σας έχουμε παραθέσει ανωτέρω), ότι όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως αυτά εξάγονται από τις ανωτέρω πηγές και μεταφέρθηκαν αυτούσια στην δημόσια συζήτηση της 13.03.2021, είναι άπαντα ψευδή και δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα! Προς επίρρωση μάλιστα αυτής του της παραδοχής, ανέφερε μια -προ δύο εβδομάδων (όπως είπε, χωρίς να το εξειδικεύει περαιτέρω)- εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού σας, κατά την οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, διαψεύσθηκαν όλα τα πορίσματα και δεδομένα των εν λόγω αυτών πηγών. Ανέφερε επίσης ότι στη συγκεκριμένη εκπομπή τοποθετήθηκαν επίσης σχετικά με το θέμα η Υφυπουργός Εργασίας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου και εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και ο ίδιος ο κ. Τσιλιμπουνιδάκης.

Μάλιστα, ο εν λόγω κύριος με ύφος απαξιωτικό στο χρονικό σημείο 02:24:40 του επίμαχου βίντεο (link του οποίου σας έχουμε παραθέσει ανωτέρω), αποκάλεσε την κα Καούνη αποξενώτρια και δεν δίστασε να αναφέρει δημόσια ότι παρουσίασε ψευδή στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Δέον όπως ειπωθεί ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν μας ενδιαφέρει ούτε σαν προσωπικότητα ούτε σαν επαγγελματίας, επειδή όμως προς επίρρωση των λεγομένων του χρησιμοποίησε το όνομα του σταθμού σας, ο οποίος είναι πανελλαδικής εμβέλειας και τυγχάνει από τους πρώτους στην προτίμηση του κοινού, οφείλουμε να απευθυνθούμε σε εσάς, για να μας διαφωτίσετε σχετικά με τα αντίθετα στοιχεία περί ενδοοικογενειακής βίας, που έχετε στην κατοχή σας και παρουσιάστηκαν σε εκπομπή του σταθμού σας, όπως ανέφερε ο κ. Τσιλιμπουνιδάκης.

********

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 17 παρ. 1. της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης η οποία κυρώθηκε με το ν. 4531/2018 «Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα, τον τομέα της τεχνολογίας, πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τον δέοντα σεβασμό προς την ελευθερία της έκφρασης και της ανεξαρτησίας τους, να συμμετέχουν στην κατάστρωση και την υλοποίηση πολιτικών και να θέτουν κατευθυντήριες γραμμές και αυτορρυθμιστικά πρότυπα πρόληψης της βίας κατά των γυναικών, καθώς και να ενισχύουν το σεβασμό προς την αξιοπρέπειά τους».

Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 24 του ν. 4604/2019 «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και η διαφήμιση μεριμνούν για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από έμφυλα στερεότυπα εικόνας για τα άτομα, ιδίως: α. στους κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται από παράγοντες της δημόσιας επικοινωνίας, σε συμβάσεις αυτοδέσμευσης που συνάπτονται από αυτούς, καθώς και στους κανόνες αυτορρύθμισης που θεσπίζονται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές, υιοθετούνται υποχρεωτικά ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη του σεξισμού και των στερεοτύπων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού στον χώρο δραστηριοποίησής τους. Οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δημόσιας επικοινωνίας διαβιβάζουν μία φορά κατ’ έτος έκθεση σχετική με την υιοθέτηση των ρυθμίσεων του προηγούμενου εδαφίου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, β. η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, ανεξαρτήτως του μέσου εκπομπής τους, εξασφαλίζουν, μέσω των προγραμμάτων τους, την ισότιμη προβολή της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Στις εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού που εντάσσονται στο ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται θεματικές που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στον εντοπισμό και άρση των διακρίσεων, καθώς και στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, γ. κατά την αναπαραγωγή διαφημιστικών, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μηνυμάτων απαγορεύεται η χρήση λόγου που εμπεριέχει έμφυλη διάκριση, καθώς και κάθε αναφορά με αντίστοιχη λεκτική ή άλλη συμπεριφορά….»

Επειδή, το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και ο Ο.Η.Ε. έχουν απευθύνει επανειλημμένως έκκληση στις κακοποιημένες γυναίκες εντός της οικογένειας να μη μένουν σιωπηλές και να καταγγέλλουν περιστατικά, όπως επίσης και στις Κυβερνήσεις για επαγρύπνηση σχετικά με την αύξηση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Επειδή, και στη χώρα μας η έμπρακτη βοήθεια προς τα κακοποιημένα άτομα μειώθηκε λόγω covid-19, καθώς πολλοί κρατικοί ξενώνες ανέστειλαν τη λειτουργία τους και ως εκ τούτοι οι γυναίκες θύματα ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική βοήθεια προκειμένου να προστατευτούν και να καταγγείλουν τα περιστατικά

Επειδή, η ίδια η ΠτΔ  ανέφερε ότι «Η πανδημία έφερε και μια κατακόρυφη αύξηση της έμφυλης βίας. Πολλές γυναίκες, λόγω των μέτρων περιορισμού της κίνησης και της κοινωνικής επαφής, εγκλωβίστηκαν στο σπίτι με τους κακοποιητές τους. Η ενδοοικογενειακή βία, φαινόμενο με πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές προεκτάσεις, διογκώθηκε».

Επειδή, τα ΜΜΕ διαδραματίζουν κομβικό ρόλο, πολύ δε περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διανύουμε όπου τα θύματα παραμένουν πολλές ώρες εντός της οικίας τους, και συνεπώς οφείλουν να είναι ο συμπαραστάτης και το αόρατο χέρι βοηθείας σε αυτές τις γυναίκες και όχι να συγκαλύπτουν το φαινόμενο, πολύ δε χειρότερα να προβαίνουν στην άρνησή του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και  με βάση τα προλεχθέντα, απευθυνόμαστε στο κανάλι σας και στους αρμόδιους αρχισυντάκτες ώστε να μας απαντήσετε:

- Αν η άποψη που εκφράστηκε από το δημοσιογράφο του καναλιού σας, χρησιμοποιώντας το όνομά σας, αποτελούν την επίσημη θέση του σταθμού σας.

- Ποια ημέρα, σε ποια τηλεοπτική εκπομπή και σε ποιο συγκεκριμένο κομμάτι αυτής αναφέρεται ο κ. Τσιλιμπουνιδάκης,

προκειμένου να είμαστε σε θέση να προσφύγουμε δικαστικά για την παραβίαση όλων των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

--------------------

Αναμένουμε σχετική τοποθέτησή σας επί του ιδιαίτερα ευαίσθητου αυτού θέματος, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο.

Αθήνα, 17.03.2021

Οι υπογράφοντες την επιστολή

Ασημίνα Καούνη, Δικηγόρος Αθηνών

Κωνσταντίνα- Πηνελόπη Γιαννοπούλου , Δικηγόρος Αθηνών

Ελευθέριος Κιούκης, Δικηγόρος Αθηνών

Σοφία Γιαρέντη, Δικηγόρος Αθηνών

Κωνσταντίνος Φιλάνδρας, Δικηγόρος Αθηνών

Γκρέτα Παπαζαχαρία, Δικηγόρος Αθηνών

Αγγελική Ψαράκη, Δικηγόρος Αθηνών

Κωνσταντίνα  Κωνστάντου, Δικηγόρος Αθηνών

Ειρήνη Αϊβαλιώτη, Δικηγόρος Αθηνών

Ελένη Παπαθανασίου, Δικηγόρος Πειραιώς

Αναστασία Παπαθανασίου, Δικηγόρος Αθηνών

Χρυσάνθη Κοκοζού, Ασκούμενη Δικηγόρος Αθηνών

Αθηνά Κακλαμάνη, Ασκούμενη Δικηγόρος Αθηνών

Γαβριήλ Λαζάρου, Ασκούμενος  Δικηγόρος Αθηνών

Φανή Γιωτάκη, Δικηγόρος Αθηνών

Παναγιώτα Μασουρίδου, Δικηγόρος Αθηνών

Φωτεινή Σόφτη, Δικηγόρος Αθηνών

Έφη Μουγκαράκη, Δικηγόρος Αθηνών

[1] (βλ. σχετικά δημοσ. στο διαδίκτυο: “www.livemedia.gr/video/349563”)

[2] (βλ. σχετικά δημοσ. στο διαδίκτυο: “https://www.tovima.gr/2021/03/04/politics/sakellaropoulou-o-koronoios-oksyne-tis-diakriseis-enantion-ton-gynaikon-ti-eipe-gia-to-metoo”)

[3] (βλ. σχετικά δημοσ. στο διαδίκτυο: “https://gr.euronews.com/2021/03/05/eu-i-pandimia-epireazi-disanaloga-tis-ginekes”)

[4] (βλ. σχετικά δημοσ. στο διαδίκτυο: “ https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures”)

[5](βλ. σχετικά δημοσ. στο διαδίκτυο:  “https://www.kethi.gr/nea/i-bia-kata-ton-gynaikon-se-arithmoys-0”)

[6] (βλ. σχετικά  δημοσ. στο διαδίκτυο:  “https://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2021/01/.pdf”)


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News