Δικηγορικό Γραφείο
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής καθώς και μόνιμης διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών

Με την ανακοίνωση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής του νόμου 4251/2014 (Α΄ 80) και του Π.Δ. 106/2007 (Α΄ 135), αλλά και των βεβαιώσεων καταθέσεως αίτησης των άρθρων 8 (περί χορηγήσεως άδειας διαμονής) και 9 (περί ανανεώσεως άδειας διαμονής) καθώς και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 (περί διαδικαστικών εγγυήσεων) του ίδιου νόμου, οι οποίες λήγουν μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύων των μέτρων προστασίας κατά του Κορονοϊού. Επιπλέον, αναφέρεται στην δυνατότητα αναστολής των υπηρεσιών της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, κατόπιν λήψεως αποφάσεως εκ του αρμοδίου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι τίτλοι διαμονής καθώς και οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 που έχουν εκδοθεί με βάση τα προαναφερθέντα και που έληξαν από την 11η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους αλλά και όσοι από αυτούς λήγουν από 12η Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5) μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, δηλαδή καταλυτικά έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς να πρέπει να εκδοθεί αναγκαστικά κάποια πράξη διαβεβαίωσης.

Άξιο αναφοράς είναι πως για όλο το διάστημα, δηλαδή από την ημερομηνία λήξης των τίτλων έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωσή τους, παρατείνονται αυτομάτως χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια.

Επιπροσθέτως, πολίτες τρίτων χωρών που έπρεπε έως και την 10η Απριλίου 2020 να καταθέσουν αίτηση για αρχική χορήγηση άδειας ή δελτίου διαμονής που οφειλόταν σε σχετική θεώρηση εισόδου κατά τις διατάξεις του νόμου 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007 , έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη σχετική αίτηση έως την 10η Μαΐου 2020.


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη νομική εκπροσώπηση και καθοδήγησή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News