Δικηγορικό Γραφείο
  • Το γραφείο μας αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση κάθε μορφής εταιρειών, εντός και εκτός Ελλάδος, (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ανώνυμες Εταιρείες, υπεράκτιες, συνεταιρισμοί, σωματεία, κοινοπραξίες, αφανείς εταιρείες κλπ.) από το στάδιο της ίδρυσής τους μέχρι και την λύση τους. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι σε θέση να σας προτείνουν την καλύτερη νομική μορφή, η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες τις επιχείρησής σας ενώ εν συνεχεία θα προσφέρουν την κατάλληλη νομική καθοδήγηση προσφέροντας λύσεις σε κάθε στάδιο εξέλιξης της επιχείρησής σας και προτείνοντας τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό συμφώνως με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
    Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των ρητά προβλεπομένων, από την ισχύουσα νομοθεσία, μορφών μετασχηματισμών τόσο κατ’ είδος (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, αποσχίσεις κλάδου) όσο και κατ’ εταιρική μορφή (μετασχηματισμοί μεταξύ ομοειδών αλλά και διαφορετικών εταιρικών μορφών), εξικνούμενοι από τον πλήρη νομικό και πραγματικό έλεγχο (due diligence) έως και την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων.
  • Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή πείρα στην σύνταξη και διαπραγμάτευση των όρων όλων των εμπορικών συμβάσεων, όπως συμβάσεις αντιπροσωπείας, συμβάσεις συνεργασίας & Διανομής, Factoring, Forfeiting Leasing, Sale and Lease Back και Time Sharing, εκπροσωπώντας τους πελάτες με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης εμπορικής συμφωνίας κατάλληλα προσαρμοσμένης στις τρέχουσες ανάγκες τους.
  • Οι συνεργάτες μας τυγχάνουν πλήρως εξειδικευμένοι στον τομέα των υγρών καυσίμων, υγραερίου και ασφάλτου ενώ εκπροσωπούμε μερικές εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών στους ως άνω τομείς, στους οποίους προσφέρουμε συνολικές νομικές υπηρεσίες αναφορικά με οιονδήποτε κλάδο δικαίου.
  • Το γραφείο μας προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την αξιολόγηση και πραγματοποίηση χρηματοδοτικών project, επενδυτικών προγραμμάτων και εν γένει χρηματοδοτήσεων
  • Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την κατοχύρωση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, domain name καθώς και την σύνταξη όρων χρήση και πολιτικής απορρήτου (cookies, ασφάλεια δεδομένων, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
  • Το γραφείο μας έχει διακριθεί σε υποθέσεις που άπτονται του δικαίου ανταγωνισμού εκπροσωπώντας μεγάλες εταιρείες τόσο στους εθνικές και ευρωπαϊκές Επιτροπές όσο και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.
  • Οι άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να προσφέρουν λύσεις εκπροσωπώντας τους εντολείς τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά σε θέματα που αφορούν το Χρηματοδοτικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Δίκαιο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών καθώς και τις ιδιωτικοποιήσεις.

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News