Δικηγορικό Γραφείο

Το Δικηγορικό μας γραφείο από συστάσεως του με τη συνδρομή εξειδικευμένου λογιστικού και φοροτεχνικού γραφείου σε διαρκή επαγρύπνηση και παρακολούθηση της πολυδαίδαλης φορολογικής νομοθεσίας, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες φορολογικής ενημέρωσης και υποστήριξης των πελατών του, φυσικών και νομικών προσώπων.

 • Προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου, και κατά πράξεων προσδιορισμού φόρου
 • Ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήσεις αναστολής
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Αδικαιολόγητη Προσαύξηση Περιουσίας - Διαδικασία ελέγχου ΚΕΦΟΜΕΠ και ΣΔΟΕ - τραπεζικά εμβάσματα, λίστες δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών
 • Εξωλογιστικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Ύλης
 • Φορολογία Ακινήτων
 • Αποφυγή Διπλής Φορολογίας
 • Φορολογία Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
 • Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.
 • Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο και Διεθνείς Συμβάσεις Φορολογίας
 • Διασυνοριακοί Μετασχηματισμοί
 • Φορολογία μεταβίβασης μετοχών
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
 • Φορολογία συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 • Προσφυγές κατά τελών επιτηδεύματος- εκτάκτων εισφορών - εκκαθαριστικών σημειωμάτων - φόρων πολυτελείας
 • Διοικητική επίλυση διαφορών
 • Τελωνειακές διαφορές
 • Συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις
 • Εταιρικός φορολογικός σχεδιασμός

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News