Δικηγορικό Γραφείο
Οικογενειακό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο απαρτιζόμενο από συνεργάτες εξειδικευμένους στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στις γαμικές διαφορές, στις διαφορές από την ελεύθερη συμβίωση, στις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων και στις διαφορές από τη σχέση των συζύγων, καθώς και στις περιουσιακές τους διαφορές, με ιδιαίτερη ευαισθησία και ευθύνη προς τον πελάτη και τον άνθρωπο, αναλαμβάνει όλο το φάσμα των υποθέσεων του οικογενειακού δικαίου.

Ειδικότερα:

  • Το γραφείο μας εξειδικεύεται στις διαφορές που αφορούν τη λύση του γάμου με διαζύγιο, όταν οι σχέσεις των συζύγων έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγόμενου συζύγου ή και των δύο συζύγων, ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη. Ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση μοιχείας, εγκατάλειψης ή επιβουλής της ζωής, άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και λόγω διετούς διάστασης. Στην περίπτωση, δε, προσβλητικής ή κακοποιητικής εις βάρος σας συμπεριφοράς, το γραφείο μας, με άρτια εξειδικευμένους συνεργάτες, αναλαμβάνει μαζί με το διαζύγιο και τη χρηματικής σας ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
  • Στην περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο γάμο ή κατά την ελεύθερη συμβίωση, έμπειροι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη δικαστική σας προστασία με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να απαγορευτεί άμεσα στον καθ’ου η αίτηση να σας πλησιάζει, με απειλή εις βάρος του χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.
  • Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης, όλη τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, συνεργαζόμενο με εξειδικευμένο συμβολαιογράφο.
  • Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε κάθε διαφορά που προκύπτει από το Ν. 3719/2008 για την ελεύθερη συμβίωση, καθώς και διαφορές που προκύπτουν από το Ν. 4356/2015 για το σύμφωνο συμβίωσης.
  • Οι συνεργάτες μας τυγχάνουν πλήρως εξειδικευμένοι σε υποθέσεις που αφορούν αναγνώριση τέκνου, αλλά και προσβολή της πατρότητας τέκνου, ή της μητρότητας αυτού, η οποία σχετίζεται άμεσα με το θεσμό της παρένθετης μητρότητας.
  • Το γραφείο μας έχει διακριθεί σε υποθέσεις που αφορούν την ανάληψη της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου από τον ένα γονέα, καθώς και τη ρύθμιση της επικοινωνίας του άλλου γονέα με το τέκνο του, είτε κατά την διάσταση των συζύγων, είτε μετά τη λύση του γάμου. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε με επιτυχία υποθέσεις που αφορούν τη διατροφή ανηλίκου και ενηλίκου τέκνου κατά τη διάσταση των συζύγων και μετά τη λύση του γάμου.
  • Αντικείμενο επίσης του γραφείου μας αποτελούν υποθέσεις που αφορούν τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών μεταξύ των συζύγων, καθώς και κάθε περιουσιακού δικαίου διαφορά που απορρέει από τη σχέση των συζύγων, την διανομή της κοινής συζυγικής περιούσιας και την αξίωση του συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου.
  • Το γραφείο μας, πρωτοπόρο στις νομοθετικές εξελίξεις, εξειδικεύεται σε υποθέσεις που αφορούν την διόρθωση της ταυτότητας φύλλου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4491/2017.

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News