Δικηγορικό Γραφείο
Κληρονομικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας τυγχάνουν εξειδίκευσης σε θέματα κληρονομικού δικαίου προτείνοντας εξατομικευμένες λύσεις, με ιδιαίτερη ευαισθησία και επαγγελματισμό, τις οποίες και πραγματώνει δικαστικά ή εξωδικαστικά. Στο δικηγορικό μας γραφείο έχοντας αντιμετωπίσει επιτυχώς έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό υποθέσεων, αφορώσες ανάκληση διαθήκης, αγωγής κληρονομικής περιουσίας, καταπιστεύματα καθώς και κληροδοσίες.

Υποθέσεις με αντικείμενο:

 • Τη σύνταξη διαθήκης, τη δημοσίευση ή την κήρυξη διαθήκης ως κυρία
 • Αποποίηση κληρονομιάς
 • Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής
 • Την έκδοση κληρονομητηρίου
 • Τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας, τον καταλογισμό τυχόν παροχών σε αυτήν και της ενδεχόμενης συνεισφοράς που προβλέπει ο νόμος
 • Αποσφράγιση κατοικίας
 • Αγωγές ακυρώσεως διαθήκης, αγωγές διανομής κληρονομιάς, αγωγές προσβολής της νόμιμης μοίρας
 • Αγωγές μέμψης άστοργης δωρεάς
 • Αγωγές επί των περιπτώσεων απόπειρας σφετερισμού της κληρονομιάς ηλικιωμένων ή ασθενών
 • Κληροδοσίες, έκδοση πιστοποιητικών δημοσίευσης διαθήκης
 • Άδεια αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News