Δικηγορικό Γραφείο
Ηλεκτρονικό Στοίχημα και Στοιχηματικές Εταιρείες

Το γραφείο μας είναι το πρώτο στην Ελλάδα που ασχολήθηκε σοβαρά και εκτεταμένα με το νομικό ζήτημα των συμβάσεων μεταξύ χρηστών και στοιχηματικών εταιρειών. Η ασάφεια του νομικού πλαισίου και η άγνοια πολλών καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, συχνά είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται στοιχεία αυθαιρεσίας και καταχρηστικών συμπεριφορών εις βάρος των τελευταίων. Η κατάρτιση και η εμπειρία ωστόσο των Δικηγόρων του γραφείου μας, έχοντας πλέον χειριστεί με αξιοσημείωτη επιτυχία πληθώρα σχετικών υποθέσεων εντολέων μας, τόσο εξωδίκως όσο και εξωδικαστικά, έχει καταστήσει σαφές ότι οι καταναλωτές/χρήστες στοιχηματικών ιστοσελίδων, όχι μόνο δύνανται, αλλά και επιβάλλεται να διεκδικούν και να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, κάνοντας χρήση όλων των νομικών βοηθημάτων και του εν γένει πλαισίου προστασίας που παρέχει η έννομη τάξη μας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση εντολέων, μεταξύ άλλων, για υποθέσεις σχετικά με τη διεκδίκηση των κερδών-πιστωτικού τους υπολοίπου, το καταχρηστικό κλείσιμο λογαριασμού/ατομικού προφίλ των χρηστών, τη διεκδίκηση απολεσθέντων ποσών λόγω εθισμού, την προσβολή καταχρηστικών ΓΟΣ στοιχηματικών εταιρειών, την αμφισβήτηση παράνομων αναφορών για ρυθμισμένα/στημένα παιχνίδια, καθώς και τη σύνταξη και κατάθεση αναφορών/καταγγελιών ενώπιον της ΕΕΕΠ.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News