Δικηγορικό Γραφείο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών (φυσικών προσώπων και κάθε μορφής εταιρειών) εντός και εκτός Ελλάδος. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι σε θέση να σας προτείνουν την καλύτερη προτεινόμενη λύση, η οποία θα προασπίζει τα συμφέροντα του εργαζόμενου ή θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες της επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια θα προσφέρουν καθοδήγηση προσφέροντας λύσεις σε κάθε στάδιο εξέλιξης της εργασιακής σχέσης. Το γραφείο μας παρέχει ακριβείς πληροφορίες και νομική καθοδήγηση τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργαζόμενους, αναφορικά με την αποφυγή παράνομης ή καταχρηστικής απόλυσης, τη δικαιούμενη αποζημίωση απόλυσης, την διεκδίκηση μισθών υπερημερίας, την αξίωση επαναπρόσληψης, αλλά και την προστασία την προστασία των εγκύων γυναικών αλλά και την αντίκρουση της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας, μέσω ενδεχόμενου υποβιβασμού, παραίτησης κ.ο.κ. Επίσης αναλαμβάνει την εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων έναντι παντός Δικαστηρίου αλλά και της Επιθεώρησης Εργασίας. Ομοίως αναλαμβάνει τόσο την κατάρτιση κανονισμών εργασίας όσο και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής κατά της λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής βίας και της παρενόχλησης, την καταπολέμηση του Mobbing, και του εξαναγκασμού του εργαζομένου σε παραίτηση.

  • Η εργασιακή σχέση καταλαμβάνει την πρόσληψη, την κατάρτιση των όρων της σύμβασης εργασίας,, την προστασία του μισθού και των αποδοχών, των δωροεπιδομάτων, της υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης, τα χρονικά όρια της εργασίας, την πλήρη ή μερική απασχόληση, τη σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, την αποφυγή παρενόχλησης και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, το δανεισμό του εργαζομένου, την προστασία σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, την προστασία της ασθένειας και της μητρότητας, και φθάνει μέχρι την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, την οικειοθελή αποχώρηση και τον εξαναγκασμό σε παραίτηση.
  • Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή πείρα στη σύνταξη και διαπραγμάτευση των όρων όλων των εργασιακών σχέσεων, του υπολογισμού των πρόσθετων παροχών από την παροχή υπερεργασίας, υπερωρίας, εργασίας κατά τη νύχτα και τις αργίες με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης συμφωνίας, κατάλληλα προσαρμοσμένης στις τρέχουσες ανάγκες των μισθωτών και των εργοδοτών, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και των επιχειρήσεων.
  • Οι συνεργάτες μας τυγχάνουν πλήρως εξειδικευμένοι στον τομέα της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες, τόσο προς εξατομικευμένους μισθωτούς, όσο και προς επιχειρήσεις, στον τομέα της χάραξης της εργασιακής πολιτικής τους, καθώς και σε περίπτωση εργατικής διαφοράς, ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και των οικείων Δικαστηρίων.
  • Οι άρτια εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να προσφέρουν λύσεις εκπροσωπώντας τους εντολείς τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά σε θέματα που αφορούν στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις ευέλικτες μορφές εργασίας, τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, αλλά και τη διεκδίκηση οφειλόμενων αποδοχών των μισθωτών και την προστασία τους από την απόλυση.

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News