Δικηγορικό Γραφείο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας με την άριστη επιστημονική τους κατάρτιση αναλαμβάνουν επιτυχώς υποθέσεις αφορώσες σε όλο το φάσμα του Διοικητικού Δικαίου εκπροσωπώντας τους εντολείς μας σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας

 • Διοικητικές διαφορές ουσίας (προσφυγές- αγωγές)
 • Ακυρωτικές διαφορές 
 • Αστική Ευθύνη Δημοσίου
 • Μνημονιακές Περικοπές - Ειδικά Μισθολόγια
 • Διαφορές του ν. 3054/2002
 • Ανακοπές κατά ατομικών ειδοποιήσεων
 • Ανακοπές κατά Εκθέσεων Κατάσχεσης - Προγραμμάτων Πλειστηριασμών
 • Διαφορές Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (κατασχέσεις Δημοσίου)
 • Προσφυγές κατά Λιμενικών και Τελωνειακών Πράξεων
 • Προσφυγές κατά αποφάσεων Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Περιβαλλοντική Νομοθεσία)
 • Προσφυγές Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Διαφορές που προκύπτουν από την εμπορία και διανομή υγρών καυσίμων και υγραερίου (λαθρεμπορία)

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News