Δικηγορικό Γραφείο

Το δικηγορικό μας γραφείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εν γένει προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή, ο οποίος τυγχάνει εξ ορισμού το ασθενέστερο μέρος κατά τη σύναψη δυμβάσεων με το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και συγκεκριμένα προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες.

  • Πλήρης δικαστική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων και ενώσεων καταναλωτών σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.
  • Διαχείριση υποθέσεων Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)
  • Διαχείριση υποθέσεων αναφορικά με δανειακές συμβάσεις φυσικών προσώπων με Τραπεζικά Ιδρύματα 
  • Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών με Τραπεζικά Ιδρύματα (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών)
  • Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών και συμβατικών ρητρών
  • Ευθύνη και Προστασία Εγγυητή
  • Τυποποιημένες δανειακές συμβάσεις και εκχωρήσεις απαιτήσεων

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News