Δικηγορικό Γραφείο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας τυγχάνουν ιδιαίτερα έμπειροι σε θέματα της αναγκαστικής εκτέλεσης, έχοντας μάλιστα διαμορφώσει νομολογία επί των πολυποίκιλων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης, τόσο από την πλευρά του δανειστή όσο και από την πλευρά του οφειλέτη.

 • Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής από κάθε αιτία (πχ. δάνεια, πιστωτικές κάρτες, αλληλόχρεους λογαριασμούς, ομολογιακά δάνεια, αξιόγραφα, κλπ) 
 • Άσκηση ανακοπών κατά εκθέσεων κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και μισθωμάτων.
 • Άσκηση ανακοπών κατά δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμού και αναγγελιών.
 • Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
 • Άσκηση ανακοπών κατά κατακυρωτικών εκθέσεων
 • Άσκηση ανακοπών κατά πίνακα κατάταξης
 • Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών απόδοσης της χρήσης μισθίου και διαταγών πληρωμής μισθωμάτων.
 • Αιτήσεις διόρθωσης αξίας κατασχεμένων.
 • Ανατροπή κατασχέσεων.
 • Αναγκαστική διαχείριση.
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτων.
 • Κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών
 • Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Αντιρρήσεις κατά προσωπικής κράτησης.

 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News