Δικηγορικό Γραφείο
Χρυσάνθη Κοκόζου
Διεύθυνση
Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα
Τηλέφωνο
2108253888
Φαξ
2108230383
E-mail
kokozou@mcaounilaw.gr