Ελευθέριος Κιούκης

Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου

Αικατερίνη Τρίμμη

Νάντια Μπιθέλη

Σοφία Γιαρέντη

Γεωργία Βλάχου

Γρηγορία Παπαζαχαρία

Δημήτριος Σταυρόπουλος

Κωνσταντίνος Φιλάνδρας

Αγγελική Ψαράκη

Ελένη Καλλίτση

Νάντια Κωνστάντου

Μιχάλης Δρακουλάκης

Μιχάλης Δρακουλάκης