Δικηγορικό Γραφείο

Το Δικηγορικό Γραφείο “Μίνα Καούνη & Συνεργάτες” έχει ιδρυθεί το 1986 από την Μίνα  Γρ. Καούνη και για περισσότερο από 32 χρόνια έχει ενεργό, δυναμική  και διακεκριμένη  παρουσία τόσο στον χώρο της δικαστηριακής πρακτικής, όσο και  της  συμβουλευτικής δικηγορίας παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομικές  υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ενασχόληση του γραφείου με το σύνολο σχεδόν των κλάδων Δικαίου , με  ιδιαίτερη    ωστόσο έμφαση στο εμπορικό – εταιρικό δίκαιο και ποινικό και  κυρίως φορολογικό    ποινικό μας έχει καταστήσει στην συνείδηση των  πολυάριθμων εντολέων μας ως τους πλέον ικανούς και αποτελεσματικούς  συμπαραστάτες τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων  τους. Γι’ αυτόν τον λόγο μας τιμούν σταθερά με την προτίμηση και την  εμπιστοσύνη τους επί 32 συναπτά έτη . Άλλωστε φροντίζουμε να υπάρχει πάντοτε προσωπική επαφή με τον πελάτη , πλήρης ενημέρωσή του και συνεργασία μαζί του για τη χάραξη της κατάλληλης νομικής υποστήριξης σε όλους τους τομείς που απαιτείται.

Στο δικηγορικό μας γραφείο, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο έχει επιλεχθεί μεταξύ των αρίστων με βάση το επιστημονικό του υπόβαθρο, αλλά και την δέσμευση του στην γενικότερη φιλοσοφία του γραφείου μας, για παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών στους εντολείς μας, με εντιμότητα, αποφασιστικότητα και καινοτομία.

Στο πλευρό πάντοτε των εντολέων μας, λειτουργούμε πάντοτε ως ομάδα παρέχοντας εξειδικευμένες υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε οιασδήποτε φύσεως νομικό ζήτημα είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά. Απαιτούμε από τους συνεργάτες μας τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση και επιμόρφωση με διαρκή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας με τη διατήρηση και συνεχή ενημέρωση της ευρύτατης βιβλιοθήκης που διαθέτουμε και συνδρομής σε όλα τα νομικά περιοδικά και φυσικά της ηλεκτρονικής ενημέρωσης μέσω όλων των υπαρχουσών τραπεζών νομικών πληροφοριών.

Προσφέρουμε τις δικηγορικές μας υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμαστε δε μόνιμα με τα πλέον διακεκριμένα δικηγορικά γραφεία σε όλες τις Ελληνικές πόλεις αλλά και τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της δικηγορίας και εν γένει της παροχής νομικών υπηρεσιών προβαίνουμε με πλήρη επιτυχία στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων της σημερινής επιχείρησης , αλλά και των φυσικών προσώπων προσφέροντας στους εντολείς μας συνολική εξυπηρέτηση διαθέτοντας ειδικά τμήματα και συνεργασίες με έμπειρους οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους καθώς και εξειδικευμένους συμβούλους στις τραπεζικές , επενδυτικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς και στον τομέα ακινήτων .

Δε μας αρέσει να ακολουθούμε την πεπατημένη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις. Λύσεις ακόμα και εκεί που φαίνονται αδύνατες!

Το γραφείο μας έχει επιτύχει θετικά αποτελέσματα στην συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων που έχουμε χειριστεί , το κυριότερο όμως επίτευγμά μας θεωρούμε ότι είναι η διαφορετική προσέγγιση των νομικοθεωρητικών ζητημάτων με αποτέλεσμα σε πολλές υποθέσεις να έχουμε επιτύχει τη μεταστροφή της νομολογίας ώστε να εγγίζει τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της νομικής σκέψης και δογματικής.

Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτει το γραφείο μας είναι η συνολική προσέγγιση των ποικίλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος πολίτης και η σύγχρονη επιχείρηση. Τόσο ο πολίτης όσο και η επιχείρηση μπορούν να βρουν απολύτως ικανοποιητικές λύσεις τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο στο σύνολο των νομικών (αστικών , ποινικών και διοικητικών), χρηματοοικονομικών , επενδυτικών κ.ά ζητημάτων που τον απασχολούν και μάλιστα ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστρατεύουμε το δυναμικό μας και σε διαρκή συνεργασία με τον εκάστοτε εντολέα μας, έχοντας προσήλωση στο στόχο, επιχειρούμε και επιτυγχάνουμε.

Το γραφείο μας έχει ενεργή συμμετοχή και διαρκή παρέμβαση στην καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Έχουμε πλήρη επίγνωση του κοινωνικού ρόλου που οφείλει να έχει ο Δικηγόρος.

Γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση μας και στρατευόμαστε στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενάντια στις διακρίσεις, στο πλευρό πάντα αυτών που χρήζουν προστασίας. Και, αυτό, είναι η ηθική μας υπεροχή.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News