Δικηγορικό Γραφείο

Ασημίνα Καούνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας και επί 32 χρόνια προΐσταται του Δικηγορικού Γραφείου ‘ΜΙΝΑ ΓΡ. ΚΑΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ το οποίο και ίδρυσε το 1986.

Δραστηριοποιείται στον τομέα της ουσιαστικής μαχόμενης δικηγορίας και δικαστηριακής πρακτικής, σε όλο το φάσμα της επιχειρησιακής πρακτικής, του εμπορικού και φορολογικού δικαίου, με αποτέλεσμα τη βαθειά γνώση της επιχείρησης, των αναγκών της και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Από την αρχή της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας εξειδικεύθηκε κυρίως στο τομέα των υγρών καυσίμων, ασφάλτου και υγραερίου με αποτέλεσμα στην πορεία των 32 χρόνων να εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων, πώλησης και εμφιάλωσης υγραερίου καθώς και ασφάλτου σε όλες τις πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας. Η εκπροσώπηση των ως άνω επιχειρήσεων εκτείνεται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως ενδεικτικώς αναφερομένων: κατάρτιση και εν γένει έλεγχος συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με τις μεγάλες εταιρίες πετρελαιοειδών, μισθώσεις, υπομισθώσεις, καταγγελίες, έλεγχος τιμών και υπερτιμολογήσεων, έλεγχος ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την εναρμονισμένη πολιτική τιμών επιχειρήσεων (cartel), αθέμιτο ανταγωνισμό, πρόστιμα ΚΕΔΑΚ καθώς και πλήρης δικαστική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών σε περιπτώσεις αγωγών, διαταγών πληρωμής κλπ σε σχέση με απαιτήσεις από εμπορευματικές πιστώσεις, επίτευξη εμπορικών «στόχων» και καταναλώσεων.

Ένας άλλος ευρύτατος τομέας στον οποίο έχει διακριθεί με σωρεία όχι μόνο θετικών αποφάσεων αλλά και αποφάσεων που απετέλεσαν μεταστροφή της μέχρι τότε νομολογίας, είναι ο φορολογικός τομέας με πλήθος προσφυγών κατά καταλογιστικών πράξεων της Φορολογούσας Αρχής και των Τελωνείων (πράξεις λαθρεμπορίας κλπ) που είχαν ως αποτέλεσμα την αποδοχή των ως άνω προσφυγών και την διαγραφή των πολλές φορές ογκωδέστατων προστίμων. Η ίδια ικανή, επίμονη και μαχητική εκπροσώπηση επεκτείνεται και στις αίθουσες των ποινικών δικαστηρίων που συχνά καταλήγουν οι ως άνω φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις με εξίσου θετικά αποτελέσματα.

Με σημαντική εμπειρία σε όλους σχεδόν τους τομείς εξειδίκευσης  του οικονομικού και εταιρικού εγκλήματος, αλλά και στον τομέα ιατρικής ευθύνης (medical malpractice), έχει παραστεί, στην διάρκεια των 32 ετών μάχιμης δικηγορίας, σε σημαντικές ποινικές υποθέσεις ως συνήγορος υπεράσπισης αλλά και πολιτικής αγωγής.

Άριστη γνώστης τόσο του εθνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου με προσφυγές στο ΕΔΔΑ, από το 1986 μέχρι σήμερα στέκεται στο πλευρό του πολίτη και επιχειρηματία οι οποίοι βρίσκουν στο πρόσωπό της τον ικανό συμπαραστάτη για την προάσπιση των συμφερόντων τους ενάντια στη διαρκώς διογκούμενη συρρίκνωση των ατομικών, εργατικών και επιχειρηματικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών αγωνιζόμενη με σθένος και μαχητικότητα τόσο απέναντι στη κρατική όσο και στην ιδιωτική μεγαλοεπιχειρηματική αυθαιρεσία ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας την κατεύθυνση και στο ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου, ως επικεφαλής του, ότι πρωταρχική επιδίωξη του δικηγόρου είναι η προαγωγή, συνδιαμόρφωση και εξέλιξη της νομικής επιστήμης.

Έχοντας αναπτύξει σημαντική συνδικαλιστική δραστηριότητα στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, συνέχισε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να λαμβάνει ενεργό και μαχητική θέση σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την πολιτική.

Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα παροχής προστασίας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έμφυλης βίας κατά των γυναικών, στρατευμένη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενάντια στις διακρίσεις, στο πλευρό πάντα αυτών που χρήζουν προστασίας, με πλήθος εισηγήσεων, παρουσιάσεων και λοιπών δράσεων.


Τελευταίες Αποφάσεις