Χωρίζουμε! Ποιος κρατάει το …κατοικίδιο;
Είναι γνωστό όχι μόνο από την νομική και δικαστηριακή πρακτική, αλλά και από την βιωμένη πραγματικότητα ότι ο χωρισμός ενός ζευγαριού είναι μια επίπονη και πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία οι δύο πρώην σύντροφοι καλούνται όχι μόνο να απεμπλακούν συναισθηματικά ο ένας από τον άλλο, αλλά και να προσαρμοστούν σε μια νέα κατάσταση. Μπορεί, λοιπόν, η «διάσταση» να αποτελεί μια βιοτική σχέση, που προηγείται του δι...

Γυναικολογική/μαιευτική βία:  Η περίπτωση της αναίτιας καισαρικής
Το 2010 τέθηκε για πρώτη φορά στην επιστημονική κοινότητα ο όρος «μαιευτική βία», έννοια μερικότερη της λεγόμενης «γυναικολογικής βίας», ήτοι αυτής που ορίζεται ως η κοινή συνισταμένη της κατάχρησης της σχέσης ασθενούς κα ιατρού και της βίας κατά τον γυναικών. Στην περίπτωση, δε, της μαιευτικής βίας, αυτή συνδέεται άμεσα με τον τοκετό και το διάστημα πριν και μετά τη λοχία. Στις μέρες μας, μάλιστα, που η διαδικασία της εγκυμοσύνης και της γέννας ...

Ψυχική νόσος γονέα – Δεν αποτελεί, απαραίτητα, λόγο αποκλεισμού του από την άσκηση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου
Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Όχημα, δε, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, προς την οποία θα πρέπει να κατευθύνεται και η απόφαση το...

Παρακολουθήσεις και συγκαλύψεις: Όλα στο ημίφως
Οι συνταγματικές επιταγές, είναι εκείνες οι οποίες αποτελούν τις απαραβίαστες γραμμές, εντός των οποίων διαδραματίζεται ο δημόσιος βίος. Είναι εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζουν και διακρίνουν ένα κράτος. Δεν πρόκειται για αόριστες ή θεωρητικές έννοιες, αλλά είναι έννοιες και αξίες οι οποίες θα πρέπει να διέπουν κάθε δράση του κράτους στη καθημερινότητα μας. Δεν νοείται η παραμικρή έκπτωση από τις συνταγματικές αρχές, γιατί κάτι τέτοιο θα αλλοίωνε ...

Γράφει η Ζωή Κατσίμπουρα, (απόφοιτης νομικής, current internship) Λύπη προκαλεί η απάντηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Προβατάρη στην από 28 Ιουλίου 2022 με αριθμό 6 γνωμοδότησή του έπειτα από την από 24 Ιουνίου 2022 Αίτηση προς Γνωμοδότηση επί θέματος γενικότερου ενδιαφέροντος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», αναφορικά με την ποινική διάσταση του φαινομένου «stealthing» ή «stealth breeding» και την μη κατάταξή του...

Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και το θεμέλιο της, όμως η οικογένεια δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της χωρίς στήριξη και υποστήριξη, γνώσεις και ευκαιρίες. Γι΄ αυτόν τον λόγο η προστασίας της μητρότητας και η διατήρηση του θεσμού της οικογένειας είναι ζωτικής σημασίας καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή και αξιοπρεπή ανάπτυξη του παιδιού και για την εν γένει πρόοδο και ευημερία του. Τα ανωτέρω οδήγησαν τον Έλληνα νομοθέτη...

Εκμίσθωση κοινού πράγματος από περισσότερους εκμισθωτές και οι έννομες συνέπειες που παράγονται – Η συνεκμίσθωση και οι ιδιαιτερότητές της κατά το αστικό δίκαιο
Όταν το μίσθιο πράγμα, κινητό ή ακίνητο, ανήκει σε περισσότερους κατά συγκυριότητα (άρθρο 1113 του Α.Κ.), οι οποίοι το εκμισθώνουν σε άλλο, τρίτο πρόσωπο, υφίσταται η λεγόμενη συνεκμίσθωση. Στις περιπτώσεις συνεκμίσθωσης, μεταξύ των πλειόνων συνεκμισθωτών, η μίσθωση, σε σχέση με τη ρύθμιση των εσωτερικών σχέσεών τους, διέπεται από τις περί κοινωνίας διατάξεις των άρθρων 785 επ. του Α.Κ., καθώς η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου είναι αδιαίρετη, ...

Διαδικασία και προϋποθέσεις έξωσης μισθωτή (η νομική φαρέτρα προς το συμφέρον του εκμισθωτή)
Σήμερα, πιο συχνά από ποτέ, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθείτε ως ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμέτωποι με το φαινόμενο των μη καταβεβλημένων μισθωμάτων. Μόνη νόμιμη οδός, και δυστυχώς δυσάρεστη λύση, αποτελεί η διαδικασία της διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου των εκάστοτε δύστροπων ενοικιαστών, που αρνούνται συστηματικώς να καταβάλλουν το ορισθέν μίσθωμα, αφήνοντας τους εκμισθωτές σε μεταίχμιο αντιδράσεων, μη γνωρίζοντας πως πρέπει να κινηθούν προκε...

Η ηλικία του τέκνου ως κριτήριο για τη ρύθμιση της επικοινωνίας του με τον γονέα με τον οποίο αυτό δεν διαμένει (ΜΠΑ 6697/2022)
Σύμφωνα δε με το άρθρο 1520 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4800/2021, «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή του με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο...

εργασία ανηλίκων και πρακτική άσκηση ατόμων έως 18 ετών
Αρχικά θα πρέπει να δοθεί ένας ορισμός της έννοιας ανήλικος ώστε να γίνουν κατανοητά τα όσα αναφέρει ο Ν.1837/1989 για την προστασία των ανήλικων εργαζομένων. Ανήλικος λοιπόν νοείται εκείνος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές, ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της πρ...