Νέες αλλαγές στον αντικαπνιστικό νόμο - Αυστηρά πρόστιμα
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας, προβλέπεται επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος, καθώς αυξάνονται τα μέτρα προστασίας και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, με στόχο τόσο την καταπολέμηση του φαινομένου της εξάρτησης από το κάπνισμα, όσο και την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ανήλικων). ...

Ποινές φυλάκισης και νέος Ποινικός Κώδικας
Με το Ν. 4619/2019 κυρώθηκε, ο νέος Ποινικός Κώδικας (ΠΚ), ήδη σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019 με τον οποίο αντικαταστάθηκε στο σύνολό του ο παλαιός ποινικός κώδικας, ο οποίος ίσχυε από το 1985 (ΠΔ 283/2015), επιφέροντας κοσμογονικές αλλαγές στο νομικό τοπίο της χώρας. Τόσο ο νέος ΠΚ όσο και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), περιλαμβάνουν πλήθος νέων διατάξεων, σε μια προσπάθεια ανανέωσης και εκμοντερνισμού του παλαιού νομοθετικού πυρήνα ...

Το νέο νομοσχέδιο για τις ατομικές εργασιακές σχέσεις και την αδήλωτη εργασία
Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου. Δείτε παρακάτω τις διατάξεις που αφορούν τις ατομικές εργασιακές σχέσεις (αντιμετώπιση της καθυστέρησης δεδουλευμένων αποδοχών, προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης, αναβάθμιση καταγραφής εργασίας και απασχόλησης) και την αδήλωτη εργασία (διοικητικές κυρώσεις, δικαιώματα - υποχρεώσεις) ...

Προστασία Πρώτης κατοικίας
Αποτελεί ήδη παρελθόν από 28/2/2019 ο νόμος Κατσέλη (ν.3869/2010) για την προστασία της πρώτης κατοικίας ο οποίος ευνόησε νοικοκυριά με ιδιαιτέρως χαμηλά εισοδήματα λόγω της έλευσης της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, θέτοντας ένα όριο στην ασυδοσία των Τραπεζών. ...

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
Με ιδιαίτερη προσοχή, αναλύσαμε το νέο Νόμο, ο οποίος επιφέρει ριζικές αλλαγές καθώς, πρώτη φορά νομοθετείται αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, το οποίο διέπεται από μια συνολική θεώρηση των έμφυλων σχέσεων, χωρίς να αντιμετωπίζεται το γυναικείο φύλο «ως ειδική κατηγορία», όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα διατάξεις και ρυθμίσεις του οικογενειακού και εργατικού δικαίου,...

Νέος νόμος για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26-3-2019) "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας". ...

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. οικ.24541/409/Φ.4.2/18 (ΦΕΚ 1424 Β/26-04-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: (1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων. (2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμι...