Δικηγορικό Γραφείο
Νέος νόμος για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26-3-2019) "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας".

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο του Νόμου εδώ.