Δικηγορικό Γραφείο

Στις σελίδες 2058 επ. του Νομικού Βήματος του τεύχους Νοεμβρίου 2017 (Τόμος 65 Τεύχος 9), δημοσιεύεται η υπ' αρ. 3253/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ), στην οποία έχει παρασταθεί η συνεργάτης του γραφείου μας, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου.

 

Μαζί με την απόφαση, η οποία απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης επικοινωνίας ένεκα διισχυριζόμενου ομόφυλου σεξουαλικού προσδιορισμού, δημοσιεύονται παρατηρήσεις της Χριστίνας Κατσογιάννου.

 

Το πλήρες δημοσιευμένο κείμενο της απόφασης, μπορείτε να το βρείτε αμέσως παρακάτω.