Σεμινάριο Φαρμακευτικού Δικαίου του Ομίλου MF Οικονομοτεχνικής
Με επιτυχία διεξήχθη πρόσφατα το επιμορφωτικό σεμινάριο Φαρμακευτικού Δικαίου, το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου MF Οικονομοτεχνική και στο οποίο το σώμα των εισηγητών αποτελείτο αποκλειστικά από εξειδικευμένους δικηγόρους - συνεργάτες του γραφείου μας. ...

Διαζύγιο και αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης
Ο λόγος του ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης, που κατά το Νόμο αποτελεί νομική βάση για τη λύση του με αγωγή διαζυγίου, αφορά, συχνά, τη σοβαρά προσβλητική συμπεριφορά του ενός συζύγου προς το πρόσωπο του άλλου, που φτάνει πολλές φορές έως την λεκτική, ψυχική ή και σωματική κακοποίησή του. Στην περίπτωση αυτή, ο θιγόμενος σύζυγος δικαιούται να ζητήσει, εκτός από τη λύση του γάμου και χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής του βλάβης. ...

Διεκδίκηση συζυγικής περιουσίας μετά τη λύση του γάμου ή την τριετή διάσταση των συζύγων
Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου αποτελεί έννομη προστασία του οικονομικά ασθενέστερου μέρους, το οποίο δεν φρόντισε για διάφορους λόγους, να απαιτήσει κατά την διάρκεια του γάμου την περιουσιακή επαύξηση στην οποία συνέβαλε ο ίδιος. ...

Σύμφωνο συμβίωσης
Οι συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις στις δομές της κοινωνίας και η ανάγκη ρύθμισης των σχέσεων (υποχρεώσεων & δικαιωμάτων) των κοινωνών της στο πλαίσιο της συμβίωσής τους, κατέστησε αναγκαία και την αλλαγή των θεσμών, προκειμένου -ενόψει των εξελίξεων αυτών- να μπορούν να ανταποκριθούν στην ομαλή εξέλιξη και εύρυθμη λειτουργία της. ...

Προσοχή στο γεγονός της συμμόρφωσης των υπόχρεων προς το νεοπαγές νομικό καθεστώς της δημιουργίας μητρώου πραγματικών δικαιούχων από την ΑΑΔΕ
Στην πρόσφατη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 4557/2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου για τη διαφάνεια, αλλά και την ευχέρεια του ελέγχου από τις αρχές, ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι: ...

Αυστηρές ποινές φυλάκισης και υψηλά πρόστιμα με το νέο Ν. 4624/2019 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ελληνική νομοθεσία θέτει αυστηρά πλαίσια ποινών για κάθε παραβίαση ως προς την επεξεργασία και διάδοση των προσωπικών δεδομένων, που δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε. Οι επαπειλούμενες ποινές κυμαίνονται από απλή φυλάκιση έως και κάθειρξη, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης που αφορά ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, επιβάλλεται από το Δικαστήριο και χρηματική ποινή που φτάνει τα 100.000 ευρώ. ...

Παρένθετη μητρότητα με άδεια δικαστηρίου
Η παρένθετη μητρότητα, δηλαδή η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα άλλης γυναίκας και η κυοφορία από αυτήν, επιτρέπεται με δικαστική απόφαση που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί. Οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί η άδεια είναι καταρχήν η γυναίκα που επιθυμεί το παιδί να μην μπορεί να κυοφορήσει η ίδια, πλην όμως να βρίσκεται σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, ενώ η γυναίκα που αναλα...

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως έννομο αγαθό
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τόσο η Ελληνική όσο και η Ευρωπαϊκή έννομη τάξη στο σύνολό της, παρά την πληθώρα δικαιωμάτων - εννόμων αγαθών που αναγνωρίζουν αφενός σε ατομικό επίπεδο για τους πολίτες, αφετέρου ως κριτήριο-σκοπός βάσει του οποίου αναπτύσσεται, δομείται και λειτουργεί η δράση του ίδιου του κρατικού μηχανισμού και των εξουσιών που αυτός ασκεί, δέχονται ως μία κοινή βάση όλων αυτών των δικαιωμάτων, μια θεμελιώδη υπερ-αρχή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ...

Βιντεοσκόπηση σε χώρους εργασίας
Αναμφίβολα, μία από τις πλέον καίριες μορφές παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων είναι η καταγραφή των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο μέσω εικονοληπτικών μηχανών (καμερών παρακολούθησης-κυκλωμάτων βιντεοσκόπησης ή/και ηχογράφησης), φαινόμενο το οποίο ήδη έχει αρχίσει να λαμβάνει επικίνδυνα μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. ...

Ηλεκτρονικό στοίχημα και νομιμότητα των όρων χρήσης
Γενικό πλαίσιο Αναμφισβήτητα, μία από τις πλέον ανερχόμενες «βιομηχανίες» της σύγχρονης εποχής αποτελεί ο ηλεκτρονικός τζόγος, ο οποίος ήδη επιδεικνύει δυσθεώρητα κέρδη παγκοσμίως. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο μέσα στο 2018, τα συνολικά κέρδη των στοιχηματικών εταιρειών από τον ηλεκτρονικό τζόγο ξεπέρασαν τα 51 δις. δολάρια παγκοσμίως, ενώ στη χώρα μας μόνο, τα αντίστοιχα κέρδη για το 2017 ξεπέρασαν τα 280εκ. ευρώ! Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ...