H αναδρομική εφαρμογή του ευμενέστερου νόμου κατά το νέο ποινικό κώδικα
Εκ της αποφάσεως επί της ανωτέρω αναφερομένης πολύκροτης ποινικής υποθέσεως, δημιουργήθηκε στη θεωρία ζήτημα, ήσσονος σημασίας είναι η αλήθεια σε σχέση με το τραγικό αντικείμενο της εν λόγω δίκης, σχετικά με την ορθή ή μη, αναδρομική εφαρμογή του ευμενέστερου νόμου από το δικάσαν Δικαστήριο. Στην ουσία υποστηρίχτηκε η άποψη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου να εφαρμόσει την επιεικέστερη διάταξη τόσο όσον αφορά την υπαγωγή της πράξης του αρθ.336ΠΚ, όσ...

Αναδρομική επιβολή ΦΠΑ - πως και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ακυρωθεί - (Με παραδείγματα και επεξήγηση)
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν παγκοσμίως τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται οικονομικά, είτε αυτοί λειτουργούν ατομικά, είτε ως νομικό πρόσωπο-εταιρεία, είναι η ανασφάλεια που συχνά επικρατεί ως προς το φόρο με τον οποίο θα επιβαρυνθούν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και εν τέλει θα κληθούν να πληρώσουν. Ειδικότερη μάλιστα έκφανση αυτού του φαινομένου και δημιουργούσα αρκετά συχνά πλείστα όσα ανακύπτοντα προβλήματα και ερω...

Η ιατρική ευθύνη
Η ιατρική ευθύνη πολλές φορές είναι συνώνυμη με την ιατρική αμέλεια ή το ιατρικό σφάλμα. Τόσο η ιατρική αμέλεια, όσο και το ιατρικό σφάλμα, είναι προβλήματα διαχρονικά και συχνά αναπόφευκτα κατά την άσκηση της ιατρικής πράξης σε όλο τον κόσμο από τα πανάρχαια χρόνια. Φυσικά το ζητούμενο είναι τα λάθη να είναι μικρά, να είναι αναστρέψιμα, να μην είναι συχνά και φυσικά να μην είναι σοβαρά ή ενίοτε μοιραία, ζητούμενο όχι πάντοτε δεδομένο στην ιατρικ...

Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου – εξασφάλιση της αξίωσης πριν και αφού έχει αυτή γεννηθεί
Κατά το άρθρο 1400 παρ. 1 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 1329/1983, "Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέστηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθε...

Οι πραγματικοί λόγοι που ενόχλησε η αγόρευση της εισαγγελέως
ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ! Αν ξύσουμε λίγο την επιφάνεια, θα αντιληφθούμε τους πραγματικούς λόγους που ενόχλησε τόσο η τοποθέτηση της εισαγγελέως και δεν είναι άλλοι από αυτούς που ακούμε, καθημερινώς, οι γυναίκες μόλις ξεστομίσουμε τις λέξεις γυναικοκτονία, διεκδίκηση, ισότητα, φεμινισμό. ...

Διαζύγιο και διατροφή - Eπεξήγηση και διευκρινήσεις σε βασικά ζητήματα
Ως διαζύγιο νοείται η λύση του γάμου κατά το χρόνο που ζουν και οι δύο σύζυγοι, με δικαστική απόφαση για συγκεκριμένου λόγους που προβλέπει ο Νόμος. Τη λύση του γάμου μπορούν να επιδιώξουν μόνο οι σύζυγοι, στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου, ή με αγωγή του της εκ των δύο, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Προϋπόθεση του διαζυγίου είναι η ύπαρξη υποστατού γάμου, ακόμη και άκυρου ή ακυρώσιμου, αν δε έχει ακυρωθεί. ...

Μέτρα στήριξης των εργαζομένων και παράταση άδειας ειδικού σκοπού για τον Μάιο
Ι. Αριθμ. οικ.17788/346 Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΦΕΚ Β 1779/10-05-2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» ...

Η νέα ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 90.1.5.2020) για τα εργασιακά
Οι νέες διατάξεις για την εργασία που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 90/1-5-2020, με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα». ...

Γιατί το Κληρονομικό Δίκαιο της Αρχαίας Σπάρτης αποτέλεσε ύμνο για την ισότητα των φύλων παγκοσμίως (Ιστορίες Δικαίου)
«Όταν κάποτε μου γεννήθηκε το ερώτημα, με ποιο τρόπο η Σπάρτη, μια από τις πιο μικρές σε πληθυσμό πόλεις που υπάρχουν, αποδείχτηκε περίτρανα η πιο δυνατή και ονομαστή στην Ελλάδα, αναρωτήθηκα με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Όταν όμως ήρθα σε επαφή με τους τρόπους ζωής και τους θεσμούς των Σπαρτιατών, έπαψα πια να απορώ» Ξενοφώντας, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 1.1 ...